خبرهای سایت ورزش 3


3 سال پیشرسمی: تمدید قرارداد ماسکرانو با بارسلونا

رسمی: تمدید قرارداد ماسکرانو با بارسلونا

به گزارش
3 سال پیشماتا: شیوه بازی دورتموند را دوست دارم

ماتا: شیوه بازی دورتموند را دوست دارم

به گزارش
3 سال پیشکلوپ: چند بازیکن از لیورپول جدا می شوند

کلوپ: چند بازیکن از لیورپول جدا می شوند

به گزارش
3 سال پیشچرا بازی برمن-لاتزیو لغو شد

چرا بازی برمن-لاتزیو لغو شد

به گزارش
3 سال پیششکست تیم محمدی مقابل رم

شکست تیم محمدی مقابل رم

به گزارش
3 سال پیشپیروزی تیم رم مقابل یاران میلاد محمدی

پیروزی تیم رم مقابل یاران میلاد محمدی

به گزارش
3 سال پیشمیشل پرودوم: سرمربی بلژیک نمی شوم

میشل پرودوم: سرمربی بلژیک نمی شوم

به گزارش
3 سال پیش

تیم پیکان در حرم امام هشتم (عکس)

به گزارش
3 سال پیش

مصدومیت وحشتناک مهاجم سابق چلسی در چین(عکس)

به گزارش
3 سال پیشعطایی: مردم ما را ببخشند

عطایی: مردم ما را ببخشند

به گزارش
3 سال پیشرومینیگه: گره انتقال گوتزه با پول باز می شود

رومینیگه: گره انتقال گوتزه با پول باز می شود

به گزارش
3 سال پیشراه اوج گیری ژیرو در آرسنال از دید هانری

راه اوج گیری ژیرو در آرسنال از دید هانری

به گزارش
3 سال پیشتکذیب ماندن 100درصدی پایت در وستهام

تکذیب ماندن 100درصدی پایت در وستهام

به گزارش
3 سال پیشآرژانتین بدون مسی به جام جهانی صعود نمی کند

آرژانتین بدون مسی به جام جهانی صعود نمی کند

به گزارش
3 سال پیشبرنامه دیدارهای دوستانه رئال و بارسا

برنامه دیدارهای دوستانه رئال و بارسا

به گزارش
3 سال پیشمهاجم سابق پرسپولیس به صبا پیوست

مهاجم سابق پرسپولیس به صبا پیوست

به گزارش
3 سال پیش

جشن تولد طارمی در تمرین پرسپولیس (عکس)

به گزارش
3 سال پیشبازی تراکتور و پدیده برنده نداشت

بازی تراکتور و پدیده برنده نداشت

به گزارش
3 سال پیشگلر پرسپولیس به راه آهن پیوست

گلر پرسپولیس به راه آهن پیوست

به گزارش
3 سال پیشانتقاد مجید جلالی از سازمان لیگ برتر

انتقاد مجید جلالی از سازمان لیگ برتر

به گزارش
3 سال پیشاورتون خواهان جذب کسپر اشمایکل

اورتون خواهان جذب کسپر اشمایکل

به گزارش
3 سال پیشبازی های سایپا پخش زنده می شود

بازی های سایپا پخش زنده می شود

به گزارش
3 سال پیشداورزنی: باید از این باخت درس بگیریم

داورزنی: باید از این باخت درس بگیریم

به گزارش
3 سال پیشبادامکی: مشهد ابومسلم در روزهای اوج است

بادامکی: مشهد ابومسلم در روزهای اوج است

به گزارش
3 سال پیشسوت طلایی به داور دربی رسید

سوت طلایی به داور دربی رسید

به گزارش
3 سال پیش

عکس تاریخی از جشن قهرمانی استقلال در آسیا

به گزارش
3 سال پیشگزارش تمرین استقلال

گزارش تمرین استقلال

به گزارش
3 سال پیشبادامکی: مشهد مثل ابومسلم در روزهای اوج است

بادامکی: مشهد مثل ابومسلم در روزهای اوج است

به گزارش
3 سال پیشتساوی یک نیمه ای تراکتور و پدیده

تساوی یک نیمه ای تراکتور و پدیده

به گزارش
3 سال پیشسوت طلایی به ترکی رسید

سوت طلایی به ترکی رسید

به گزارش
3 سال پیش

پاشازاده، آخرین آبی راه آهنی (عکس)

به گزارش
3 سال پیش

رونمایی سانچز ازشماره پیراهنش در بایرن(عکس)

به گزارش
3 سال پیشکولینا: خطای پایت روی رونالدو عمدی نبود

کولینا: خطای پایت روی رونالدو عمدی نبود

به گزارش
3 سال پیش

کری اوکراینی های پرسپولیس برای استقلال (عکس)

به گزارش
3 سال پیشاستقبال ویژه تماشاگران از استقلالی ها

استقبال ویژه تماشاگران از استقلالی ها

به گزارش
3 سال پیشترکیب والیبال نشسته بانوان برای پارالمپیک ریو

ترکیب والیبال نشسته بانوان برای پارالمپیک ریو

به گزارش
3 سال پیشادای احترام استقلالی ها به پورحیدری

ادای احترام استقلالی ها به پورحیدری

به گزارش
3 سال پیش

کاپیتان های سابق پرسپولیس در مشهد(عکس)

به گزارش
3 سال پیشبازگشت حسینی به تمرینات استقلال

بازگشت حسینی به تمرینات استقلال

به گزارش
3 سال پیشمنصوریان: شهباززاده را می خواهم

منصوریان: شهباززاده را می خواهم

به گزارش
3 سال پیشترکیب تراکتورسازی و پدیده

ترکیب تراکتورسازی و پدیده

به گزارش
3 سال پیشمنصوریان: با ادبیات مان برای داوران مشکل ایجاد نکنیم

منصوریان: با ادبیات مان برای داوران مشکل ایجاد نکنیم

به گزارش
3 سال پیشباقری همه کاره تمرین پرسپولیس

باقری همه کاره تمرین پرسپولیس

به گزارش
3 سال پیششماره 9 به مهدی طارمی رسید

شماره 9 به مهدی طارمی رسید

به گزارش
3 سال پیشمثلث خط آتش پرسپولیس به 28 گل رسید

مثلث خط آتش پرسپولیس به 28 گل رسید

به گزارش
3 سال پیشکانته: صحبت های کونته باعث پیوستنم به چلسی شد

کانته: صحبت های کونته باعث پیوستنم به چلسی شد

به گزارش
3 سال پیشهشدار زیدان به بازیکنان جوان رئال

هشدار زیدان به بازیکنان جوان رئال

به گزارش
3 سال پیش

گزارش تمرین پرسپولیس

به گزارش
3 سال پیشاولین تمرین اوکراینی ها با پرسپولیس

اولین تمرین اوکراینی ها با پرسپولیس

به گزارش
3 سال پیشتونل استقبال برای مهدی طارمی

تونل استقبال برای مهدی طارمی

به گزارش
3 سال پیشآرسنال در آستانه جذب پدیده بولتون

آرسنال در آستانه جذب پدیده بولتون

به گزارش
3 سال پیشپوگبا سه شنبه در تست پزشکی منچستریونایتد

پوگبا سه شنبه در تست پزشکی منچستریونایتد

به گزارش
3 سال پیشاستقلالی های قدیمی علیه رحمتی!

استقلالی های قدیمی علیه رحمتی!

به گزارش
3 سال پیشواکنش بهروان به محرومیت هواداران استقلال

واکنش بهروان به محرومیت هواداران استقلال

به گزارش
3 سال پیش

خوش آمد دسته جمعی قرمزها به طارمی(عکس)

به گزارش
3 سال پیشدیدار تدارکاتی سپاهان با برق نوین شیراز

دیدار تدارکاتی سپاهان با برق نوین شیراز

به گزارش
3 سال پیشخیز قطبی و بوریرام به سمت صدر

خیز قطبی و بوریرام به سمت صدر

به گزراش
3 سال پیش

قول مسلمان به طارمی: آقای گل می شوی

به گزارش
3 سال پیشحضور مهدی طارمی در تمرین پرسپولیس

حضور مهدی طارمی در تمرین پرسپولیس

به گزارش
3 سال پیشنقره جوانان والیبالیست در تایپه

نقره جوانان والیبالیست در تایپه

به گزارش
3 سال پیشطارمی در تمرین پرسپولیس حاضر شد

طارمی در تمرین پرسپولیس حاضر شد

به گزارش
3 سال پیشرضاییان و طارمی با هم معاوضه نمی شوند

رضاییان و طارمی با هم معاوضه نمی شوند

به گزارش
3 سال پیشهشدار آلگری به پوگبا در مورد ترک یوونتوس

هشدار آلگری به پوگبا در مورد ترک یوونتوس

به گزارش
3 سال پیشاستخدام مهاجم اوکراینی ربطی به طارمی ندارد

استخدام مهاجم اوکراینی ربطی به طارمی ندارد

به گزارش
3 سال پیشجوانان ایران قهرمانی قاره را از دست دادند

جوانان ایران قهرمانی قاره را از دست دادند

به گزارش
3 سال پیشادینیو: با هر شماره گل می زنم

ادینیو: با هر شماره گل می زنم

به گزارش
3 سال پیش

رابسون بالاخره استقلالی شد (عکس)

به گزارش
3 سال پیشچلسی به دنبال جذب ستاره سوانسی

چلسی به دنبال جذب ستاره سوانسی

به گزارش
3 سال پیشبارسا و هزینه 1 میلیون یورویی به ازای هر گل!

بارسا و هزینه 1 میلیون یورویی به ازای هر گل!

به گزارش
3 سال پیشبه خط شدن شاگردان زیدان برای دودسیما

به خط شدن شاگردان زیدان برای دودسیما

به گزارش
3 سال پیشطارمی: امسال گل های بیشتری می زنم

طارمی: امسال گل های بیشتری می زنم

به گزارش
3 سال پیشصعود تاسیسات به عنوان تیم صدرنشین

صعود تاسیسات به عنوان تیم صدرنشین

به گزارش
3 سال پیشبارانی: حضور در استقلال به صلاحم نبود

بارانی: حضور در استقلال به صلاحم نبود

محمد صادق بارانی در گفت و گو با
3 سال پیشرابسون: استقلال شانس اول قهرمانی است

رابسون: استقلال شانس اول قهرمانی است

رابسون جانواریو به ورزش سه گفت تمام مدافعان وسطی که در استقلال هستند بازیکنان با کیفیتی هستند و از رقابت با آنها لذت می برد. - چرا اینقدر پروسه عقد قرادادت با استقلال طولانی شد؟ - من از روزی که به باشگاه استقلال آمدم و در تمرینات ...
3 سال پیشنوری: برای بازی با پرسپولیس حساسیتی ندارم

نوری: برای بازی با پرسپولیس حساسیتی ندارم

به گزارش
3 سال پیشتمدید قرارداد مسی با بارسلونا پس از تعطیلات

تمدید قرارداد مسی با بارسلونا پس از تعطیلات

به گزارش
3 سال پیشاز کی روش عذرخواهی می کنند؟

از کی روش عذرخواهی می کنند؟

به گزارش
3 سال پیشمورینیو: بایلی بیش از هر بازیکنی به زمان نیاز دارد

مورینیو: بایلی بیش از هر بازیکنی به زمان نیاز دارد

به گزارش
3 سال پیشقهرمانان منهای ستاره های خیلی بزرگ

قهرمانان منهای ستاره های خیلی بزرگ

به گزارش
3 سال پیشویسی به تماشای تیم سابقش می رود؟

ویسی به تماشای تیم سابقش می رود؟

به گزارش
3 سال پیشپیشنهاد باورنکردنی یوونتوس برای جذب هیگواین

پیشنهاد باورنکردنی یوونتوس برای جذب هیگواین

به گزارش
3 سال پیشهمه قرارداد بستند جز منصوریان

همه قرارداد بستند جز منصوریان

به گزارش ورزش سه، امروز تمام اعضای کادرفنی استقلال با حضور در دفتر بهرام افشارزاده قراردادهایشان را ثبت کردند و تنها علیرضا منصوریان بود که از حضور در باشگاه خودداری کرد. گفته می شود با توجه به اینکه هنوز قرارداد پرویز مظلومی ...
3 سال پیش

منصور عبدی شروع به کار نمود (گزارش تصویری)

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، جلسه معارفه نایب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان با حضور محمد علی شجاعی رئیس ، مریم دباغ سرپرست امور نایب رئیسی بانوان، رضا کیارستمی سرپرست امور دبیری، مسئولین کمیته ها و ...
3 سال پیشرییس جمهور المپیکی ها را بدرقه می کند

رییس جمهور المپیکی ها را بدرقه می کند

به گزارش
3 سال پیشطالب لو همچنان در انتظار تسویه حساب

طالب لو همچنان در انتظار تسویه حساب

به گزارش
3 سال پیشآغاز تمرینات مشهد در دیار مقدس

آغاز تمرینات مشهد در دیار مقدس

به گزارش
3 سال پیشمورینیو-گواردیولا؛ 5 چالش پیش رو

مورینیو-گواردیولا؛ 5 چالش پیش رو

به گزارش
3 سال پیشابهام درباره قرارداد مهدی طارمی

ابهام درباره قرارداد مهدی طارمی

به گزارش
3 سال پیشرابسون به استقلال پیوست

رابسون به استقلال پیوست

به گزارش
3 سال پیشمدت زمان دوری روبن از میادین اعلام شد

مدت زمان دوری روبن از میادین اعلام شد

به گزارش
3 سال پیشحامد لک: نباید در مورد کی روش مصاحبه می کردم

حامد لک: نباید در مورد کی روش مصاحبه می کردم

به گزارش
3 سال پیشطارمی: اشتباه بزرگی مرتکب شدم

طارمی: اشتباه بزرگی مرتکب شدم

به گزارش
3 سال پیشکره جنوبی با شکست ژاپن سوم شد

کره جنوبی با شکست ژاپن سوم شد

به گزارش
3 سال پیشپورحیدری: سجاد باید خودش بهترین تصمیم را بگیرد

پورحیدری: سجاد باید خودش بهترین تصمیم را بگیرد

منصور پورحیدری در این به
3 سال پیشپدرو دیدار با پدیده را از دست داد

پدرو دیدار با پدیده را از دست داد

به گزارش
3 سال پیشتوضیحات طاهری درخصوص طارمی و رضاییان

توضیحات طاهری درخصوص طارمی و رضاییان

به گزارش
3 سال پیشناکامی رقبای المپیکی والیبال در لهستان

ناکامی رقبای المپیکی والیبال در لهستان

به گزارش
3 سال پیشیک بدنساز، سرمربی استقلال اهواز شد

یک بدنساز، سرمربی استقلال اهواز شد

به گزارش
3 سال پیشخوردبین: طارمی از هواداران عذرخواهی کرد

خوردبین: طارمی از هواداران عذرخواهی کرد

به گزارش
3 سال پیشوابستگی سیستم استقلال به شهباززاده

وابستگی سیستم استقلال به شهباززاده

به گزارش
3 سال پیشتکذیب علاقه بارسا به جذب محرز

تکذیب علاقه بارسا به جذب محرز

به گزارش
3 سال پیش

واکنش های جالب مورینیو مقابل ویگان (عکس)

به گزارش
3 سال پیشخوردبین: هواداران طارمی را تحویل بگیرند

خوردبین: هواداران طارمی را تحویل بگیرند

به گزارش
3 سال پیشخادم: کشتی گیران ما انگیزه بالایی دارند

خادم: کشتی گیران ما انگیزه بالایی دارند

به گزارش
3 سال پیشهانری: هنوز دوست دارم سرمربی آرسنال شوم

هانری: هنوز دوست دارم سرمربی آرسنال شوم

به گزارش
3 سال پیشسکوت طارمی، دستور باشگاه پرسپولیس

سکوت طارمی، دستور باشگاه پرسپولیس

به گزارش
3 سال پیشکاپلو، جانشین احتمالی مانچینی در اینتر

کاپلو، جانشین احتمالی مانچینی در اینتر

به گزارش
3 سال پیشچلسی در تلاش برای جذب محرز

چلسی در تلاش برای جذب محرز

به گزارش
3 سال پیشبولت به المپیک می رسد

بولت به المپیک می رسد

به گزارش
3 سال پیشدر انتظار تصمیم شورای تأمین درباره تراکتور

در انتظار تصمیم شورای تأمین درباره تراکتور

به گزارش
3 سال پیشچهارشنبه؛ مراسم بدرقه کاروان ایران به المپیک

چهارشنبه؛ مراسم بدرقه کاروان ایران به المپیک

به گزارش
3 سال پیشمسئول موی تای ایران تعلیق شد

مسئول موی تای ایران تعلیق شد

به گزارش
3 سال پیشآخرین تلاش برای ماندن شهباززاده در استقلال

آخرین تلاش برای ماندن شهباززاده در استقلال

به گزارش
3 سال پیشپیشنهاد عجیب ماشین سازی برای دربی تبریز!

پیشنهاد عجیب ماشین سازی برای دربی تبریز!

به گزارش
3 سال پیشهواداران پرسپولیس خواستار عذرخواهی طارمی

هواداران پرسپولیس خواستار عذرخواهی طارمی

به گزارش
3 سال پیشکاپیتان تیم ملی نوجوانان به اس.خوزستان پیوست

کاپیتان تیم ملی نوجوانان به اس.خوزستان پیوست

به گزارش
3 سال پیشلوزانو در انتظار ستاره تیمش (عکس)

لوزانو در انتظار ستاره تیمش (عکس)

به گزارش
3 سال پیشتمرین المپیکی آزادکاران برگزار شد

تمرین المپیکی آزادکاران برگزار شد

به گزارش
3 سال پیشجناب خان در جشن پیراهن مشهد!

جناب خان در جشن پیراهن مشهد!

به گزارش
3 سال پیشجدال آقای گل ها؛ خون به پا می شود!

جدال آقای گل ها؛ خون به پا می شود!

به گزارش
3 سال پیشعابدینی و ادامه اعتراض به تصمیم تاج!

عابدینی و ادامه اعتراض به تصمیم تاج!

به گزارش
3 سال پیشپوگبا-یونایتد؛ سرمایه گذاری یا اشتباه؟

پوگبا-یونایتد؛ سرمایه گذاری یا اشتباه؟

به گزارش
3 سال پیشاز نقل و انتقالات کدام تیم رضایت دارید؟

از نقل و انتقالات کدام تیم رضایت دارید؟

به گزارش
3 سال پیشکرسپو: مسی بدشانس است که جام ملی نبرده

کرسپو: مسی بدشانس است که جام ملی نبرده

به گزارش
3 سال پیشناظم الشریعه: به بازیکنانم اعتقاد دارم

ناظم الشریعه: به بازیکنانم اعتقاد دارم

به گزارش
3 سال پیشاز آشنا بابت حاشیه ها عذرخواهی می کنم

از آشنا بابت حاشیه ها عذرخواهی می کنم

به گزارش
3 سال پیشتاج میهمان ویژه سوپرجام شد

تاج میهمان ویژه سوپرجام شد

به گزارش
3 سال پیشالمپیکی شدن موسوی و قلعه نویی تایید شد

المپیکی شدن موسوی و قلعه نویی تایید شد

به گزارش
3 سال پیش

پورعلی گنجی در تمرینات السد (عکس)

به گزارش
3 سال پیشناپولی: هیگواین درخواست جدایی نداده

ناپولی: هیگواین درخواست جدایی نداده

به گزارش
3 سال پیشانتقال شجاعی به پانیونیوس قطعی می شود

انتقال شجاعی به پانیونیوس قطعی می شود

به گزارش
3 سال پیشطاهری: طارمی احساس کرد شرایط خوبی ندارد

طاهری: طارمی احساس کرد شرایط خوبی ندارد

به گزارش
3 سال پیشمحمدی مقابل آ اس رم بازی می کند

محمدی مقابل آ اس رم بازی می کند

به گزارش
3 سال پیشمونتلا: میلان روحیه خوبی از خود نشان داد

مونتلا: میلان روحیه خوبی از خود نشان داد

به گزارش
3 سال پیشمحمدی: در تراکتور، ملی پوش می شوم

محمدی: در تراکتور، ملی پوش می شوم

هادی محمدی در گفت و گو با خبرنگار
3 سال پیشدلمان برای مردم و هواداران تنگ شده است

دلمان برای مردم و هواداران تنگ شده است

به گزارش
3 سال پیشپاشازاده از پارس جنوبی به راه آهن رسید!

پاشازاده از پارس جنوبی به راه آهن رسید!

به گزارش
3 سال پیشجوانان با اتوبوس از مالزی به سنگاپور می روند!

جوانان با اتوبوس از مالزی به سنگاپور می روند!

به گزارش
3 سال پیش

همبازیان جهانبخش یکی یکی می روند

به گزارش
3 سال پیشواکاوی حقوقی بازگشت طارمی به ایران

واکاوی حقوقی بازگشت طارمی به ایران

هوشنگ نصیرزاده در گفت وگو با خبرنگار
3 سال پیشایبرل: دوست دارم جانشین سامر شوم

ایبرل: دوست دارم جانشین سامر شوم

به گزارش
3 سال پیشپیشکسوت کشتی درگذشت

پیشکسوت کشتی درگذشت

به گزارش
3 سال پیشدینامو با کریمی در دربی زاگرب

دینامو با کریمی در دربی زاگرب

به گزارش
3 سال پیشپوگبا می تواند آغازگر عصر جدیدی در یونایتد باشد

پوگبا می تواند آغازگر عصر جدیدی در یونایتد باشد

به گزارش
3 سال پیشنویدکیا همراه سپاهانی ها تست پزشکی داد

نویدکیا همراه سپاهانی ها تست پزشکی داد

به گزارش
3 سال پیشتقابل استقلال و تیم مرزبان در تهران

تقابل استقلال و تیم مرزبان در تهران

به گزارش
3 سال پیش

موتور گلزنی جهانبخش روشن شد

به گزارش
3 سال پیشبنا: 3 سال را برای المپیک از دست دادیم

بنا: 3 سال را برای المپیک از دست دادیم

به گزارش
3 سال پیشبارسا و رئال به دنبال جذب پدیده والنسیا

بارسا و رئال به دنبال جذب پدیده والنسیا

به گزارش
3 سال پیششجاعیان: چرا به دریبل های کریمی ایراد نمی گرفتید؟

شجاعیان: چرا به دریبل های کریمی ایراد نمی گرفتید؟

داریوش شجاعیان در گفت و گو با خبرنگار
3 سال پیشپالا جانشین طارمی شد یا کوئیکه؟

پالا جانشین طارمی شد یا کوئیکه؟

به گزارش
3 سال پیشنخستین بانوی المپیکی تکواندو در اردوی بانوان

نخستین بانوی المپیکی تکواندو در اردوی بانوان

به گزارش
3 سال پیشتوخل: بازگشت گوتزه قطعی نیست

توخل: بازگشت گوتزه قطعی نیست

به گزارش
3 سال پیشکونته: هازارد می تواند به سطح مسی برسد

کونته: هازارد می تواند به سطح مسی برسد

به گزارش
3 سال پیشطارمی از تهران تا استانبول و بالعکس (گزارش)

طارمی از تهران تا استانبول و بالعکس (گزارش)

به گزارش
3 سال پیششطرنج بازان ایرانی قهرمان شدند

شطرنج بازان ایرانی قهرمان شدند

به گزارش
3 سال پیشکونته: کوادرادو در چلسی می ماند

کونته: کوادرادو در چلسی می ماند

به گزارش
3 سال پیششماره شش؛ آغاز رویا پردازی روی نیمکت

شماره شش؛ آغاز رویا پردازی روی نیمکت

به گزارش
3 سال پیشعالیشاه – امیری؛ کدامیک قربانی می شوند

عالیشاه – امیری؛ کدامیک قربانی می شوند

به گزارش
3 سال پیشطارمی و تلاش برای اثبات به برانکو ایوانکوویچ

طارمی و تلاش برای اثبات به برانکو ایوانکوویچ

به گزارش
3 سال پیشطارمی – امیری؛ شماره 9 مال کیست؟

طارمی – امیری؛ شماره 9 مال کیست؟

به گزارش
3 سال پیش2 + 7؛ عدد ثبات پرسپولیس در لیگ شانزدهم

2 + 7؛ عدد ثبات پرسپولیس در لیگ شانزدهم

به گزارش
3 سال پیشدرخشش جهانبخش در ترکیب آلکمار

درخشش جهانبخش در ترکیب آلکمار

به گزارش
3 سال پیشمربی دورتموند بعد از باخت: آنقدرها هم بد نبود

مربی دورتموند بعد از باخت: آنقدرها هم بد نبود

به گزارش
3 سال پیششرط اوبامیانگ برای ماندن در دورتموند

شرط اوبامیانگ برای ماندن در دورتموند

به گزارش
3 سال پیشپیروزی آلکمار در غیاب جهانبخش

پیروزی آلکمار در غیاب جهانبخش

به گزارش
3 سال پیشکونته: این شکست به دلیل خستگی بود

کونته: این شکست به دلیل خستگی بود

به گزارش
3 سال پیشپیروزی آلکمار با درخشش جهانبخش

پیروزی آلکمار با درخشش جهانبخش

به گزارش
3 سال پیشهشدار آنچلوتی به بازیکنان بایرن در مورد عصبانی شدن!

هشدار آنچلوتی به بازیکنان بایرن در مورد عصبانی شدن!

به گزارش
3 سال پیشرضائیان: من هم دوست داشتم پرسپولیسی شوم!

رضائیان: من هم دوست داشتم پرسپولیسی شوم!

به گزارش
3 سال پیشطارمی: آماده مواجهه با هر سختی هستم

طارمی: آماده مواجهه با هر سختی هستم

به گزارش
3 سال پیش

شجاعی: روزهای خوب با نکونام تکرار می شود

به گزارش
3 سال پیش

پیام پورعلی گنجی برای طارمی از اتریش(عکس)

به گزارش
3 سال پیشبازگشت پودولسکی به کلن محال است

بازگشت پودولسکی به کلن محال است

به گزارش
3 سال پیشکاویانی دو مسابقه دیگر را هم قضاوت کرد

کاویانی دو مسابقه دیگر را هم قضاوت کرد

به گزارش
3 سال پیشمذاکرات بایرن و دورتموند بر سر گوتزه

مذاکرات بایرن و دورتموند بر سر گوتزه

به گزارش
3 سال پیششکست کونته در اولین حضور روی نیمکت چلسی

شکست کونته در اولین حضور روی نیمکت چلسی

به گزارش
3 سال پیشآخرین اخبار حضور طارمی در پرسپولیس

آخرین اخبار حضور طارمی در پرسپولیس

به گزارش
3 سال پیشریاض محرز در انتظار پیشنهاد بارسلونا

ریاض محرز در انتظار پیشنهاد بارسلونا

به گزارش
3 سال پیشماریو گومز در ترکیه می ماند

ماریو گومز در ترکیه می ماند

به گزارش
3 سال پیششعر بیرانوند پس از بازگشت طارمی

شعر بیرانوند پس از بازگشت طارمی

به گزارش
3 سال پیشکوارشما: رونالدو یک کاپیتان واقعی است

کوارشما: رونالدو یک کاپیتان واقعی است

به گزارش
3 سال پیشمصدومیت روبن در بازی دوستانه بایرن

مصدومیت روبن در بازی دوستانه بایرن

به گزارش
3 سال پیشمیناوند: از طارمی حمایت می کنم

میناوند: از طارمی حمایت می کنم

به گزارش
3 سال پیشگلر لاکرونیا دوشنبه به ماشین می پیوندد

گلر لاکرونیا دوشنبه به ماشین می پیوندد

داود قاسم زاده، مدیراجرایی ماشین سازی با اعلام خبر توافق با مانوئل فرناندو نونیز به خبرنگار ورزش سه اظهار داشت: بر سر همه چیز با این دروازه بان به توافق رسیدیم و او روز دوشنبه برای عقد قرارداد به ایران می آید. قاسم زاده افزود: ...
3 سال پیشپه په: رونالدو جوی دوستانه درتیم ایجاد کرده بود

په په: رونالدو جوی دوستانه درتیم ایجاد کرده بود

به گزارش
3 سال پیشآسنسیو با رئال مادرید تمدید کرد

آسنسیو با رئال مادرید تمدید کرد

به گزارش
3 سال پیشبن عطیه: 1 سال پیش باید به یووه می آمدم

بن عطیه: 1 سال پیش باید به یووه می آمدم

به گزارش
3 سال پیشپایان جلسه بازیکنان اوکراینی با پرسپولیس(عکس)

پایان جلسه بازیکنان اوکراینی با پرسپولیس(عکس)

به گزارش
3 سال پیشمسلمان: دل طارمی از اول با پرسپولیس بود

مسلمان: دل طارمی از اول با پرسپولیس بود

به گزارش
3 سال پیشتمجید مورینیو از پدیده جدید منچستریونایتد

تمجید مورینیو از پدیده جدید منچستریونایتد

به گزارش
3 سال پیشنیازی به عقد قرارداد جدید با طارمی نیست

نیازی به عقد قرارداد جدید با طارمی نیست

به گزارش
3 سال پیشچرا گواردیولا به دنبال سانه است؟

چرا گواردیولا به دنبال سانه است؟

به گزارش
3 سال پیشکامیابی نیا: طارمی آقای گل آسیا می شود

کامیابی نیا: طارمی آقای گل آسیا می شود

به گزارش
3 سال پیشتست پزشکی دروازه بان استقلال تایید شد

تست پزشکی دروازه بان استقلال تایید شد

به گزارش
3 سال پیشطارمی دوباره پرسپولیسی شد

طارمی دوباره پرسپولیسی شد

به گزارش
3 سال پیشرسمی: امانوئله جاکرینی به ناپولی پیوست

رسمی: امانوئله جاکرینی به ناپولی پیوست

به گزارش
3 سال پیشنیمار: شانس رونالدو برای توپ طلا بیشتر است

نیمار: شانس رونالدو برای توپ طلا بیشتر است

به گزارش
3 سال پیشپیروزی یونایتد در اولین دیدار مورینیو

پیروزی یونایتد در اولین دیدار مورینیو

به گزارش
3 سال پیشسیدصالحی: لیگ ایران جوانگرا نیست دلال گراست

سیدصالحی: لیگ ایران جوانگرا نیست دلال گراست

به گزارش
3 سال پیششکست ناپذیری منصوریان برابر دایی

شکست ناپذیری منصوریان برابر دایی

به گزارش
3 سال پیشکولیبالی: با سپاهان به دنبال قهرمانی هستیم

کولیبالی: با سپاهان به دنبال قهرمانی هستیم

موسی کولیبالی در گفت و گو با
3 سال پیشرسمی: انگولو کانته به چلسی پیوست

رسمی: انگولو کانته به چلسی پیوست

به گزارش
3 سال پیشمشکل خروج نورالهی حل می شود

مشکل خروج نورالهی حل می شود

به گزارش
3 سال پیشمربی سابق گلر پرسپولیس درگذشت

مربی سابق گلر پرسپولیس درگذشت

به گزارش
3 سال پیشرئال و شکست بارسلونا در راه جذب پدیده برزیل

رئال و شکست بارسلونا در راه جذب پدیده برزیل

به گزارش
3 سال پیشایران با شکست سوریه به گروه دوم صعود کرد

ایران با شکست سوریه به گروه دوم صعود کرد

به گزارش
3 سال پیشآخرین خبر از مهدی طارمی (عکس)

آخرین خبر از مهدی طارمی (عکس)

به گزارش ورزش سه
3 سال پیشداستان جالب منصوریان- دایی

داستان جالب منصوریان- دایی

به گزارش
3 سال پیش

اولین حضور مورینیو رو نیمکت یونایتد(عکس)

به گزارش
3 سال پیشمورینیو: بازیکنانم باید مقابل رقیب واقعی قرار گیرند

مورینیو: بازیکنانم باید مقابل رقیب واقعی قرار گیرند

به گزارش
3 سال پیش

ایران و عراق؛ راست و چپ ریزه (عکس)

به گزارش
3 سال پیش

بازگشت شاو به ترکیب ثابت یونایتد(عکس)

به گزارش
3 سال پیشتنها چشم بادامی لیگ برتر کیست؟

تنها چشم بادامی لیگ برتر کیست؟

به گزارش
3 سال پیشتایید نهایی اوکراینی ها بعد از تست پزشکی

تایید نهایی اوکراینی ها بعد از تست پزشکی

به گزارش
3 سال پیشپیروزی تیم ملی والیبال نشسته ایران مقابل چین

پیروزی تیم ملی والیبال نشسته ایران مقابل چین

به گزارش
3 سال پیشدل بوسکه: پپ باید سرمربی اسپانیا شود

دل بوسکه: پپ باید سرمربی اسپانیا شود

به گزارش
3 سال پیش

ثبت قرارداد برزیلی های استقلال خوزستان

به گزارش
3 سال پیشآلگری: یووه از حضور ایگواین خوشحال می شود

آلگری: یووه از حضور ایگواین خوشحال می شود

به گزارش
3 سال پیش

آخرین وضعیت ورزشگاه یادگار امام تبریز (عکس)

به گزارش
3 سال پیشوالیبال آسیا در سیطره جوانان ایرانی

والیبال آسیا در سیطره جوانان ایرانی

به گزارش
3 سال پیشتراکتور در ورزشگاه خودش بازی می کند

تراکتور در ورزشگاه خودش بازی می کند

به گزارش
3 سال پیشپرسپولیس در تختی استارت می زند

پرسپولیس در تختی استارت می زند

به گزارش
3 سال پیشوستهام به دنبال جذب ستاره رئال!

وستهام به دنبال جذب ستاره رئال!

به گزارش
3 سال پیشپرسپولیس تنها یک جای خالی دارد

پرسپولیس تنها یک جای خالی دارد

به گزارش
3 سال پیشآشنا: از منصوریان بپرسید که چقدر آماده ام

آشنا: از منصوریان بپرسید که چقدر آماده ام

آشنا در این باره به
3 سال پیشطهماسبی: تیم یکدلی داریم

طهماسبی: تیم یکدلی داریم

به گزارش
3 سال پیششاو: حضور دوباره در زمین لذت بخش است

شاو: حضور دوباره در زمین لذت بخش است

به گزارش
3 سال پیش20 کاپیتان تیم ملی ایران؛ کدام شان مربی نشدند؟

20 کاپیتان تیم ملی ایران؛ کدام شان مربی نشدند؟

به گزارش
3 سال پیشپرسپولیس یکی از بزرگ ترین تیم های آسیا است

پرسپولیس یکی از بزرگ ترین تیم های آسیا است

به گزارش
3 سال پیشکریم باقری همه کاره تمرین پرسپولیس

کریم باقری همه کاره تمرین پرسپولیس

به گزارش
3 سال پیشعزت الهی: آرزویم پوشیدن شماره 6 تیم ملی است

عزت الهی: آرزویم پوشیدن شماره 6 تیم ملی است

به گزارش
3 سال پیشزبیدی: zbz امسال قوی تر است

زبیدی: zbz امسال قوی تر است

مهدی زبیدی در گفت و گو با
3 سال پیش

اوکراینی های پرسپولیس در باشگاه (عکس)

به گزارش
3 سال پیشاینتر به جذب اکسل ویتسل نزدیک شد

اینتر به جذب اکسل ویتسل نزدیک شد

به گزارش
3 سال پیشمحرومیت اتلتیکو و رئال در آستانه اجرایی شدن

محرومیت اتلتیکو و رئال در آستانه اجرایی شدن

به گزارش
3 سال پیشکودتا دروازبان ماشین را در بارسلونا ماندگار کرد

کودتا دروازبان ماشین را در بارسلونا ماندگار کرد

به گزارش
3 سال پیشمورینیو در اولین دیدار با شیاطین به دنبال چیست؟

مورینیو در اولین دیدار با شیاطین به دنبال چیست؟

به گزارش
3 سال پیشپایان اردوی صبا در اردبیل با 2 پیروزی

پایان اردوی صبا در اردبیل با 2 پیروزی

به گزارش
3 سال پیشادی هاو، گزیه جدید هدایت تیم ملی انگلیس

ادی هاو، گزیه جدید هدایت تیم ملی انگلیس

به گزارش
3 سال پیشحسینی امروز تست نهایی می دهد

حسینی امروز تست نهایی می دهد

به گزارش
3 سال پیشبهداد المپیکی تر از همیشه

بهداد المپیکی تر از همیشه

به گزارش
3 سال پیشرومینیگه: پس از یورو نمی توانستیم رناتو را بخریم

رومینیگه: پس از یورو نمی توانستیم رناتو را بخریم

به گزارش
3 سال پیششهباززاده 400 میلیون بدهد جدا می شود

شهباززاده 400 میلیون بدهد جدا می شود

به گزارش
3 سال پیشداوران ممنوع المصاحبه نیستند

داوران ممنوع المصاحبه نیستند

به گزارش
3 سال پیشمربی ارمنستانی در پدیده

مربی ارمنستانی در پدیده

به گزارش
3 سال پیشآخرین وضعیت گلر لاکرونیا با ماشین سازی

آخرین وضعیت گلر لاکرونیا با ماشین سازی

میرمعصوم سهرابی در گفت و گو با خبرنگار
3 سال پیشبررسی کارنامه بازیگری جانشین اوکراینی ماریچ

بررسی کارنامه بازیگری جانشین اوکراینی ماریچ

به گزارش
3 سال پیشرویاهای صاعقه ایرانی برای المپیک

رویاهای صاعقه ایرانی برای المپیک

به گزارش
3 سال پیشباقریان: برخی دوست دارند برکنار شوم

باقریان: برخی دوست دارند برکنار شوم

اصغر باقریان در گفت و گو با خبرنگار

تازه ترین بازدید ها
 • کمبود مواد غذایی در باغ وحش ونزوئلا
 • کمبود مواد غذایی در باغ وحش ونزوئلا
 • عکس/ سفر مجازی نشنال جئوگرافی به مکان های دیدنی جهانموسسه نشنال جئوگرافی همواره تصاویر زیبا و دیدنی طبیعت درسرتاسرجهان را با توجه به معیار های خاص خود منتشر کرده وجاهای مختلف را درقالب عکس معرفی کرده است،در ادامه تصاویر برگزیده ای که به تازگی این موسسه منتشرکرده را مشاهده می کنید. - پائیز آلمان سوئیس خرس قهوه ای الاسکایی - مینه پولیس ،مینه سوتا - کانادا آبشار کای ایتور - درختان واناکا ،نیوزلند - عکس از ارزماروم - پوکت ...
 • لوگوی پیراهن های تیم ملی جوانان هم پنهان شد!پوشاندن لوگوی شرکت جیووا روی لباس تیم های ملی چالشی جدید است که فدراسیون فوتبال با آن مواجه شده و حالا تیم جوانان مجبور شده لوگوی پیراهن های خود را بپوشاند. به گزارش تابناک ورزشی، فدراسیون فوتبال در سال جاری حسابی درگیر تورنمنت ها مختلف بوده و هست. جام جهانی فوتسال، انتخابی جام جهانی 2018 روسیه، مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا و... فدراسیون فوتبال را با چالش بزرگی روبه رو کرد. چالش البسه بازیکنان و کادرفنی که باعث شد حاشیه های زیادی هم به وجود بیاید. ...
 • مردم از لوازم وارداتی غیر استاندارد استفاده نکنندبه گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نقوی حسینی تحریک یا تغییر در عوامل بیولوژیکی را پایه بیوتروریسم عنوان کرد و گفت: «در اینگونه ترور، منشأ و چگونگی انجام مشخص نیست؛ سابقه بیوتروریسم بسیار طولانی است و برای ما نیز به لحاظ امنیتی، اهمیت بسیار دارد. - وی در پاسخ به مجری رادیو گفتگو که موضوع سمی بودن لوازم آرایشی قاچاق یا سمی بودن برخی کمربندهای قاچاق وارداتی را مطرح نمود، اظهار کرد: از نظر اهمیت این موضوع ...
 • زلزله 4.1 ریشتری حوالی خور در استان اصفهان را لرزاند + مشخصاتبه گزارش خبرگزاری تسنیم ، بامداد امروز زمین لرزه با بزرگی 4.1 ریشتر با مشخصات ذیل حوالی خور در استان اصفهان را لرزاند. - تاریخ وقوع زلزله: - دوشنبه، 28 تیر 1395 در 04:02:27 - (وقت محلی - تهران) - 2016-07-17 23:32:27 - (UTC) - بزرگی زلزله: - 4.1 - نوع بزرگی: - MN - موقعیت رومرکز زلزله: 33.33 شمالی و 54.57 شرقی - عمق: 10 کیلومتر - عدم قطعیت مکانی: 1.74+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی - 2.22+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی - منطقه: - استان اصفهان - فاصله ها: - 69 کیلومتری خور، اصفهان - 80 کیلومتری جندق ...
 • مشروبات الکلی آلوده جان 19 نفر را در هند گرفتبه گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان به نقل از
 • جشنواره صالحین ویژه رده های مقاومت تنگستان برگزار می شودحجت الاسلام سیدحسن مهدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره بزرگ صالحین بسیج در راستای تشویق و تقویت حلقه های صالحین و در راستای تجلیل و قدردانی از ارکان شجره طیبه صالحین برگزار می شود و با برگزاری آن خلاقیت ها و ابتکارات بسیجیان در اداره حلقه های صالحین جمع آوری می شود. - وی افزود: در جشنواره صالحین تمامی رده های مقاومت و اقشار مختلف بسیج حضور خواهند داشت و تا پایان دی ماه برگزار خواهد شد ...
 • حل مشکل ترخیص داروها از گمرکات / افزایش غیرمنطقی قیمت داروها را نخواهیم داشترسول دیناروند در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره ماندگاری بیش از حد دارو و تجهیزات پزشکی در گمرکات کشور افزود: ماندگاری دارو و تجهیزات در گمرکات از حد معقول بیشتر شده است اما نباید در مورد این خبر اغراق شود. - وی گفت: ما وجود چنین مشکلی را اعلام کردیم اما واقعاً این مشکل بیش از حد نیست و قابل حل است. - دیناروند با بیان اینکه در یکی - دو هفته اخیر کارهای خوبی در این باره صورت گرفته است، افزود: خوشبختانه دولت نیز مصوبه ای را که ما نیاز داشتیم ابلاغ کرده است ...
 • هشدار مالیاتی نمایندگان به دولت/ مرگ کیارستمی و نظام پزشکی به روایت یک اصلاح طلباظهارات کنایه آمیز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی مورد توجه برخی از روزنامه های اصولگرا قرار گرفته است. این در حالی است که موضوع فیش های حقوقی و ماجرای مرگ کیارستمی و علت آن از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است. به گزارش«تابناک»، دو روزنامه وطن امروز و جوان امروز عکس یک خود را به اظهارات علی اکبر صالحی اختصاص داده اند. روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان«کنایه های صالحی به روحانی» نوشت:« علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی اگرچه در واپسین روزهای سال 94 و پس از عتاب و تشر حسن روحانی ...
 • سرانه مصرف آب در برخی روستاهای ایلام 450 لیتر در روز استنورالله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالی که الگو و متوسط مصرف آب آشامیدنی 140 لیتر است، در برخی از روستاهای استان ایلام میزان مصرف به 450 لیتر در شبانه روز برای هر نفر می رسد. - مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام گفت: میزان مصرف آب آشامیدنی در روستاهای استان ایلام دو برابر حدمجاز است و مصرف آب در بسیاری از مناطق استان هم بالاتر از حد استاندارد است. - وی این مصرف بالای آب را ناشی از استفاده مردم روستا از آب سالم و بهداشتی برای مصارف احشام دانست و گفت ...
 • پیشروی های ارتش سوریه در "غوطه شرقی دمشق"یک منبع میدانی سوری در گفت وگو با خبرنگار دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ از پیشروی های ارتش سوریه در منطقه
 • هوای سمنان تا هشت درجه سانتی گراد خنک می شودغلامرضا حسنی غربا روز یکشنبه به ایرنا گفت: بر اساس بررسی نقشه های پیش یابی و تصاویر ماهواره ای از بعدازظهر امروز تا روز سه شنبه، در برخی ساعت ها وزش باد شدید و گرد و خاک در ارتفاعات همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود. - وی افزود: از امروز کاهش نسبی دمای هوا بین چهار تا هشت درجه سانتی گراد در استان سمنان خواهیم داشت. - وی اظهار داشت : آسمان شهر سمنان امروز قسمتی ابری، گاهی وزش باد شدید و همراه با افزایش ابر خواهد بود ...
 • سوریه و قره باغ موضوع رایزنی تلفنی لاوروف و کریبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از اعلام امروز (شنبه) وزارت امور خارجه روسیه، لاوروف در گفت وگوی تلفنی با کری که به ابتکار طرف آمریکایی انجام گرفت، در مورد همکاری روسیه و آمریکا در امر مبارزه با گروه های تروریستی فعال در سوریه با وی گفت وگو کرد. - در این گفت و گوی تلفنی راه های حل و فصل مسائل سوریه مطرح و دو طرف در باره آن مذاکره کردند. - وزیران خارجه روسیه و آمریکا در باره مساله قره باغ هم با توجه به نتایج مثبت و توافق های دیدار اخیر روسای جمهوری آذربایجان ...
 • دستگیری 20 داعشی مظنون حادثه فرودگاه استانبولبه گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ؛ به نقل از روزنامه عکاظ، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد حدود 20 نفر از عناصر تروریستی داعش که بیشتر آنها خارجی هستند، در ارتباط با حملات انتحاری هفته گذشته فرودگاه استانبول، دستگیر شدند. - اردوغان در ادامه اظهارات خود در فرودگاه آتاتورک استانبول پس از بازدید از محل وقوع حادثه انفجار انتحاری افزود: آخرین چیزی که ما درباره آن به توافق رسیدیم این است که انگشت اتهام به سمت داعش است ...
 • آیت الله اعرافی مدیر حوزه علمیه قم شدشورای عالی حوزه علمیه قم آیت الله اعرافی را با حفظ سمت ریاست جامعة المصطفی به عنوان مدیر جدید حوزه علمیه قم انتخاب کردند. - براساس این گزارش، معارفه آیت الله اعرافی به عنوان مدیر حوزه علمیه فردا یکشنبه برگزار می شود. - اعضای دوره هفتم شورای عالی حوزه های علمیه که چندی قبل بر اساس اساسنامه این شورا با پیشنهاد جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم و تأیید مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم و مقام معظم رهبری مدظله العالی انتخاب شده بودند به شرح ذیل می باشند: - حضرات آیات و حجج اسلام ...
 • شیوع بیشتر جویدن ناخن در پسراناین عادت تا ده سالگی به اوج خود می رسد و در مواردی تا 60 درصد کودکان افزایش می یابد. همچنین بیشترین میزان ناخن جویدن در پسران سیزده تا چهارده ساله است. ناخن جویدن در دختران حدود یازده سالگی به بیشترین حد خود می رسد. جالب این که تقریباً 20 درصد نوجوانان کماکان درگیر این مشکل هستند و 20- 10 درصد این عده نیز تا بزرگسالی عادت ناخن جویدن را حفظ می کنند. جویدن ناخن نه تنها منظره ناخوشایندی دارد بلکه موجب بیماری کودک نیز می شود ...
 • دهیاران با تغییر شوراها تغییر می کنندعباس هاشمی نیا امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در رودان ضمن گرامیداشت 14 تیرماه سالروز تاسیس دهیاری ها اظهار داشت: دهیاران به عنوان نماینده دولت در روستاها در زمینه خدمات دهی به مردم و اجرای اقدامات و خدمات عمومی دولت به محرومان به خصوص روستائیان می باشند. - وی افزود: به مناسبت 14 تیرماه و روز دهیاران مراسم تجلیل از زحمات این عزیزان در روستای پیرچوگان و در جوار مرقد مطهر امامزاده سیدسلطان محمد(ع) در این روز با حضور فرماندار رودان و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار خواهد شد ...
 • رصد دقیق دانشگاه از سوی رهبر انقلاببه گزارش مشرق ، روزنامه «جام جم» در یادداشتی به قلم محسن اسلامی نوشت: - رهبر معظم انقلاب هرساله در ماه مبارک رمضان نشستی با دانشگاهیان و نمایندگان تشکل های دانشجویی دارند و رهنمودهایی را در زمینه عملکرد دانشجویان در مسائل مختلف بیان می کنند. - بی تردید یکی از مهم ترین هدف های این دیدارها انتقال گفتمان انقلاب اسلامی به نسل هایی است که انقلاب و جنگ را ندیده اند و در دوره جدیدی به سر می برند که بسیار متفاوت از دوره های گذشته است ...
 • هشدار سازمان ملل در مورد اوضاع انسانی در سودان جنوبیبه گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از تارنمای ' ال آفریکا'؛ «شانتل پرساد» سخنگوی هیأت سازمان ملل مستقر در سودان جنوبی گفت: شمار تلفات انسانی در مناطق مختلف سودان جنوبی رو به افزایش است. در حال حاضر زنان و کودکان قربانی کشتار و جنگ طلبی گروه های شورشی شده اند. - وی با بیان اینکه 'در حال حاضر به مناطق بسیار زیادی دسترسی لازم را نداریم' تاکید کرد: اوضاع انسانی در این مناطق به شدت هشداردهنده است ...
 • آتش سوزی دو فروند قایق صیادی در اروندکناربه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ؛نائب رئیس شورای اسلامی شهر اروندکنار گفت: در این حادثه بیش از 10 قایق در معرض آتش قرار داشتند که با کمک مردم از محل آتش دور شدند. - عبود بحرانی افزود: جمعی از صیادان امروز صبح در اعتراض به پیگیری نشدن موضوع از سوی مسئولان شهر در شورای اسلامی اروندکنار اجتماع صنفی کرده و پیگیری موضوع از سوی نیروی انتظامی را خواستار شدند. - وی گفت:شهروندان، افزایش گشت های انتظامی در منطقه برای افزایش امنیت در شهر مرزی اروندکنار را خواستار شدند ...
 • قاچاق پیاز زعفران عاملی برای تضعیف تولید داخلیبه گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان ،سعید باستانی در خصوص وضعیت تولید زعفران درکشور،گفت: برای هماهنگی برای کشت زعفران باید این محصول با نگاه ملی زیرکشت برود و این در حالی است که در سالهای اخیر به علت اهمال کاری های انجام شده پیاز زعفران قاچاق شده است که این امر نمی تواند در زمینه تولید زعفران ایرانی امری مناسب تلقی شود. - نمایده مردم تربیت حیدریه،زاوه و مه ولات درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما به محصول زعفران منطقه ای نگاه کردیم ...
 • سایه سنگین هزینه های جاری بر سر اقتصاد کشورعلی اکبر ناصری عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس نهم شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: بودجه های عمرانی باید براساس وضعیت اقتصادی به گونه ای تعیین شود تا خروجی های خوبی برای رفع مشکلات مردم ، ساخت وسازها ، تامین نیازهای پروژه های عمرانی و هزینه های جاری داشته باشد؛ متاسفانه در سال های گذشته تفاوت های زیادی میان هزینه های جاری و عمرانی به وجود آمده است. - وی افزود ...
 • نامه اعتراضی زرتشتیان به شهردار خرمشهرنماینده زرتشتیان در مجلس در نامه ای اعتراضی خطاب به شهردار خرمشهر از برگزاری
 • رسمی؛ گانسو به سویا پیوستطرفداری - باشگاه سویا موفق شد گانسو هافبک هجومی سائوپائولو را که سابقه بازی در تیم ملی برزیل را داراست، جذب نماید. به گزارش وب سایت رسمی باشگاه سویا، گانسو به صورت رسمی به این تیم پیوست. ارزش این انتقال 10 میلیون یورو است.
 • معجون قوی خانگی برای مبارزه با سرطانآفتاب نیوز : عسل نوعی
 • آخرین اخبار و شایعات نقل و انتقالات فوتبال اروپااختصاصی طرفداری- مهم ترین اخبار نقل و انتقالات قاره اروپا را در تاریخ 16 جولای 2016 مرور کرده ایم. - اخبار رسمی - انگولو کانته از لسترسیتی به چلسی رفت. - امانوئله جاکرینی از ساندرلند به ناپلو پیوست. - خوان کامیلو زونیگا با قراردادی قرضی به واتفورد پیوست. - فرانکو وازکز به سویا ملحق شد. - ماسیمو اودو قراردادش را با پسکارا تمدید کرد - آنتونیو باراگان مدافع والنسیا به میدلزبورو پیوست - مارکو آسنسیو قراردادش با رئال مادرید را تا سال 2022 تمدید کرد ...
 • کاراته کای بندرلنگه ای بر سکوی سوم انتخابی تیم ملی کاراته ایستادمهدی صابری امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در بندرلنگه اظهار داشت: محمدرضا امیری کاراته کای بندرلنگه ای توانست عصر امروز مدال برنز انتخابی تیم ملی رده جوانان در وزن 55- کیلوگرم را از آن خود کند. - وی ضمن تبریک به این جوان شایسته بندرلنگه ای افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی در رده جوانان با حضور 256 شرکت کننده در وزن 55- کیلوگرم در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار گردید و امیری نماینده استان هرمزگان با پشت سر گذاشتن حریفان خود و بعد از انجام 6 بازی به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها با اقتدار راه ...
 • مثلث آتشین خط حمله پرسپولیسبه گزارش افکارنیوز ، - با آمدن مهدی طارمی به پرسپولیس، تغییراتی در مثلث خط آتش این تیم به وجود آمده و با آمدن او در حال حاضر مهدی طارمی، امید عالیشاه و وحید امیری مثلث خط آتش سرخ ها خواهند شد. - اما این مثلث در حال حاضر روی هم 28 گل زده دارد که با این تغییرات امسال و پیش از آغاز فصل مسابقات لیگ برتر این مثلث هجومی ترین خط آتش را در مسابقات فوتبال لیگ برتر می سازد. - در حال حاضر پرسپولیس به جز این 3 نفر در خط میانی و حمله خود نفرات دیگری مثل فرشاد احمدزاده، علی علی پور، ساسان انصاری ...
 • 5کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان را بهتر بشناسید + سوابقبه گزارش افکارنیوز ، - امروز (دوشنبه 14تیر) قوه قضاییه در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، عباسعلی کدخدایی، محمدرضا علیزاده، محمدهادی صادقی، سیدفضل الله موسوی و احمدبیگی حبیب آبادی را به عنوان کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان به خانه ملت معرفی کرد. - بر اساس این گزارش، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان احتمالا سه شنبه یا چهارشنبه هفته آتی (23 یا 22 تیرماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود ...
 • ترس شرکت های هواپیمایی برای عبور از آسمان عراق؛ ایران مسیر جایگزینبه دنبال هشدار
 • کجا تعزیه ببینیم؟ + لیستبه گزارش مشرق، اجرای تعزیه ویژه ایام ماه محرم همزمان با آغاز این ماه در مکان های مختلف آغاز می شود. امسال اجراهای تعزیه با نظم و اطلاع رسانی بهتری اجرا می شوند. در زیر اطلاعات بخشی از اجراها را که پیش از این اعلام شده بود مشاهده می کنید: - تکیه دار قاضی تهران - دهه سوم محرم به مدت 10 شب از 13 تا 22 آبان ماه با حضور برجسته ترین شبیه خوانان ایران برگزار می شود. مردم می توانند برای تماشای تعزیه های این تکیه در تاریخ یادشده هرروز ساعت پس از نماز مغرب و عشا در تکیه دار قاضی تهران به نشانی شهرزیبا ...
 • بحران اقتصادی چیست؟؟بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می دهند ...
 • آپارتمان های زیر 150 میلیون تومان در تهران +جدولبه گزارش نامه نیوز ، با داشتن سرمایه 150 میلیون تومان برای خرید خانه در مناطق مختلف شهر تهران می توان آپارتمان 30 تا 70 متری خریداری کرد که با توجه به موقعیت مکانی و عمربنا قیمت آن تعیین می شود. قیمت آپارتمان ها با توجه به جدول زیر در تهران از متری 2 میلیون در منطقه مهرآباد جنوبی شروع و تا متری 3 میلیون و 833 هزار تومان در منطقه گلبرگ ادامه دارد. قیمت انواع آپارتمان در مناطق مختلف تهران به شرح جدول زیر است:
 • تهدید های بهداشت روانهمگان به اهمیت سلامت روانی واقفند و به آن اعتراف دارند و به طور شهودی، عوامل موثر بر آن را می شناسند. با این حال، بی مناسبت نیست به مقوله سلامت روانی از نمایی دیگر بنگریم: تنش ها و رابطه آن با سلامت روانی. به طور کلی، فشار روانی هر عامل یا محرکی است که در افراد ایجاد تنش یا پریشانی می کند، آنها را به ارزیابی موقعیت و شرایط وامی دارد و در نهایت، منجر به واکنش فرد می شود. اینکه این محرک ها چه هستند نکته ای مهم است ...
 • فروش بی رویه وغیرمجاز حیوانات در سایت مجازی دیواربه گزارش روز یکشنبه روابط عمومی حفاظت محیط زیست لرستان مهرداد فتحی بیرانوند گفت: سایت مجازی دیواربدون هیچگونه ضابطه ای وبه صورت غیرمجاز و بی رویه به فروش حیوانات وحشی می کند. - وی بیان کرد: تاکنون برای چهار مورد از این اقدامات غیرقانونی پرونده قضایی تشکیل شده که شامل فروش تاکسیدرمی سمور، گوشت گراز و دو مورد زنده گیری سهره بوده است. - فتحی بیرانوند با بیان اینکه باید فکری اساسی برای این معضل شود، ادامه داد: متأسفانه سهره گیری به صورت سرسام آوری افزایش یافته است و هر روز بر تعداد آن افزوده می شود ...
 • فرآیندها و بازدهی تولید صنعت پتروشیمی در پساتحریم افزایش می یابدبه گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان ، مرضیه شاهدائی اظهار کرد: در دوره تحریمها که با قطع همکاریهای بین المللی همراه بود، شرکتها برای تولید محصولات تکمیل کننده زنجیره تولید صنعت پتروشیمی به دلیل دسترسی نداشتن به فناوریهای مورد نیاز با مشکل همراه بودند که اکنون این موضوع حل شده است. - وی افزود: اکنون با بهبود روابط بین المللی بیشتر شرکتهای تولیدی ما به دنبال این هستند که از شرکتهای بین المللی، دانش فنی صنایع تکمیلی را دریافت کنند و افزون بر آن فرایندها و بازدهی تولید را ارتقا بخشند ...
 • آخرین اخبار حضور طارمی در پرسپولیسبه گزارش
 • کجا تعزیه ببینیم؟ + لیستبه گزارش مشرق، اجرای تعزیه ویژه ایام ماه محرم همزمان با آغاز این ماه در مکان های مختلف آغاز می شود. امسال اجراهای تعزیه با نظم و اطلاع رسانی بهتری اجرا می شوند. در زیر اطلاعات بخشی از اجراها را که پیش از این اعلام شده بود مشاهده می کنید: - تکیه دار قاضی تهران - دهه سوم محرم به مدت 10 شب از 13 تا 22 آبان ماه با حضور برجسته ترین شبیه خوانان ایران برگزار می شود. مردم می توانند برای تماشای تعزیه های این تکیه در تاریخ یادشده هرروز ساعت پس از نماز مغرب و عشا در تکیه دار قاضی تهران به نشانی شهرزیبا ...
 • کجا تعزیه ببینیم؟ + لیستبه گزارش مشرق، اجرای تعزیه ویژه ایام ماه محرم همزمان با آغاز این ماه در مکان های مختلف آغاز می شود. امسال اجراهای تعزیه با نظم و اطلاع رسانی بهتری اجرا می شوند. در زیر اطلاعات بخشی از اجراها را که پیش از این اعلام شده بود مشاهده می کنید: - تکیه دار قاضی تهران - دهه سوم محرم به مدت 10 شب از 13 تا 22 آبان ماه با حضور برجسته ترین شبیه خوانان ایران برگزار می شود. مردم می توانند برای تماشای تعزیه های این تکیه در تاریخ یادشده هرروز ساعت پس از نماز مغرب و عشا در تکیه دار قاضی تهران به نشانی شهرزیبا ...
آخرین مطالب
 • 11 منطقه دیگر در سوریه به عملیات آشتی پیوستندمرکز هماهنگ کننده تلاشهای آشتی میان سوری ها در حمیمیم از پیوستن یازده منطقه دیگر در سوریه به روند آشتی خبر داد. به گزارش مهر به نقل از روسیاالیوم، مرکز روسی هماهنگ کننده تلاش های آشتی و مصالحه میان طرفهای درگیر در سوریه اعلام کرد: تعداد مناطق مشمول آشتی در سوریه به 775 منطقه رسیده است. این مرکز که در پایگاه حمیمیم در حومه لاذقیه در شمال غرب سوریه واقع شده است، بیان کرد: 11 منطقه در استانهای حماه و لاذقیه به روند آشتی طی 24 ساعت گذشته ملحق شده اند ...
 • لوگوی پیراهن های تیم ملی جوانان هم پنهان شد!پوشاندن لوگوی شرکت جیووا روی لباس تیم های ملی چالشی جدید است که فدراسیون فوتبال با آن مواجه شده و حالا تیم جوانان مجبور شده لوگوی پیراهن های خود را بپوشاند. به گزارش تابناک ورزشی، فدراسیون فوتبال در سال جاری حسابی درگیر تورنمنت ها مختلف بوده و هست. جام جهانی فوتسال، انتخابی جام جهانی 2018 روسیه، مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا و... فدراسیون فوتبال را با چالش بزرگی روبه رو کرد. چالش البسه بازیکنان و کادرفنی که باعث شد حاشیه های زیادی هم به وجود بیاید. ...
 • نام سید جلال در کنار رونالدو، اینیستا،پوگبا و لواندوفسکی!مدافع باتجربه تیم ملی فوتبال کشورمان مزد عملکرد خوبش در دیدارهای اخیر این تیم را با قرار گرفتن در تیم منتخب مرحله انتخابی جام جهانی 2018 گرفت. به گزارش تابناک ورزشی، همین روز گذشته بود که پیرامون عملکرد سید جلال حسینی در تیم ملی و همچنین گل نخوردن تیم ملی با وی گزارشی کامل در رسانه های مختلف کشور به چاپ رسید. حالا در فاصله کمتر از 24 ساعت افتخاری بزرگ نصیب مدافع قلدر تیم ملی شد و نام این بازیکن در فهرست مردان منتخب مجله مطرح فرانسوی قرار گرفت. ...
 • بحران اقتصادی چیست؟؟بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می دهند ...
 • اعلام اسامی محرومان هفته هشتمکمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، محرومان هفته هشتم لیگ برتر را اعلام کرد. به گزارش تابناک ورزشی، اسامی محرومان هفته هشتم به شرح زیر است: عزت اله پورغاز – استقلال خوزستان آندرانیک تیموریان – یوسف بخشی زاده (مربی) انضباطی - ماشین سازی تبریز هادی محمدی – تراکتورسازی تبریز موسی ترائوره – سیاه جامگان مشهد حمید مطهری (مربی) – پیکان تهران آرمن گل بوداغیان (مربی) – پدیده مشهد
 • شهرداری تهران آماده همکاری با کانون پرورش فکری استبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، محمدعلی قندهاری نیا در جریان بازدید از مرکز فرهنگی هنری شماره 17 کانون تهران با مدیرکل کانون استان گفت وگو کرد و از آمادگی این سازمان برای همکاری مشترک در زمینه های فرهنگی اجتماعی با کانون خبر داد. وی در این زمینه گفت: همکاری کانون و شهرداری می تواند به توسعه فعالیت های متناسب کودک و نوجوان که تاثیر روانی و بازدهی بیشتری برای مخاطبان در مدت زمان طولانی دارد بیانجامد. ...
 • شهاب حسینی به آمریکا مهاجرت می کند؟به گزارش بولتن نیوز ، تسهیلاتی که بعد از روی کار آمدن باراک اوباما در صدور گرین کارت برای آن دسته از سینماگران ایرانی که نامزد یا برنده جایزه از جشنواره فجر شدند، به وجود آمد سبب ساز آن شد که در سالهای گذشته کم نباشند سینماگرانی از ایران که به تنهایی یا به همراه خانواده شان اقامت آمریکا را دریافت کنند. جالب است که این سینماگران عشق ینگه دنیا که از کارگردان گرفته تا تهیه کننده و بازیگر و حتی دبیر برخی جشنواره های وطنی را شامل می شوند و برخی از آنها نیز چهره های صاحب نفوذ در صنف خانه سینما ...
 • لباس پیشنهادی جناب خان برای المپیک +عکسبه گزارش افکارنیوز ، پس از مراسم رونمایی از لباس کاروان ایران در المپیک 2016 برزیل، انتقادات فراوانی به رنگ و مدل طراحی لباس ها شد، که در نهایت مسئولان رای به تغییر این لباس ها دادند. در این میان جناب خان نیز در برنامه خندوانه پیشنهاد خودش را برای پیراهن کاروان ایران در المپیک ارائه کرد.
 • آپارتمان های زیر 150 میلیون تومان در تهران +جدولبه گزارش نامه نیوز ، با داشتن سرمایه 150 میلیون تومان برای خرید خانه در مناطق مختلف شهر تهران می توان آپارتمان 30 تا 70 متری خریداری کرد که با توجه به موقعیت مکانی و عمربنا قیمت آن تعیین می شود. قیمت آپارتمان ها با توجه به جدول زیر در تهران از متری 2 میلیون در منطقه مهرآباد جنوبی شروع و تا متری 3 میلیون و 833 هزار تومان در منطقه گلبرگ ادامه دارد. قیمت انواع آپارتمان در مناطق مختلف تهران به شرح جدول زیر است:
 • اعزام 17 هزار و 500 دانشجو به عتبات عالیاتبه گزارش ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا فقیهی در همایش قبل از سفر عتبات دانشگاهیان استان مازندران گفت: امسال 93 هزار نفر برای پانزدهمین دور سفر به عتبات ثبت نام کردند که در نهایت تلاش توانستیم برای 17 هزار و 500 نفر مقدمات سفر را مهیا کنیم. وی با اشاره به ضرورت شناخت و معرفت نسبت به امام حسین(ع) اظهار کرد: امام حسین(ع) هر چه داشت در راه خدا تقدیم کرد و این سبب که زیارت امام حسین(ع) ثواب زیادی دارد. ...
 • تهدید های بهداشت روانهمگان به اهمیت سلامت روانی واقفند و به آن اعتراف دارند و به طور شهودی، عوامل موثر بر آن را می شناسند. با این حال، بی مناسبت نیست به مقوله سلامت روانی از نمایی دیگر بنگریم: تنش ها و رابطه آن با سلامت روانی. به طور کلی، فشار روانی هر عامل یا محرکی است که در افراد ایجاد تنش یا پریشانی می کند، آنها را به ارزیابی موقعیت و شرایط وامی دارد و در نهایت، منجر به واکنش فرد می شود. اینکه این محرک ها چه هستند نکته ای مهم است ...
 • جو بایدن: ترامپ از امنیت ملی و طبقه متوسط ، هیچ نمی داندبه نوشته تارنمای تحلیلی خبری 'بیزینس اینسایدر'، معاون باراک اوباما گفت: ترامپ درباره طبقه متوسط هیچ چیزی نمی داند. هیچ چیز. این در حالی است که او تلاش می کند به ما بگوید که به سرنوشت طبقه متوسط توجه می کند. بایدن اظهار داشت: علاوه بر این، تاکنون در تاریخ این ملت هیچ نامزدی نبوده که این قدر از امنیت ملی ما بی اطلاع باشد. او هیچ طرحی ندارد که امنیت ما را افزایش دهد. او با این لفاظی هایش امنیت ما را کاهش خواهد داد. ...
 • کشف 115 کیلوگرم حشیش در گلستانبه گزارش روز پنجشنبه ایرنا از انتظامی گلستان ، سرهنگ علی اکبر جاویدان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با عناصر توزیع مواد مخدر، افزود: یکی از اولویت های مهم پلیس گلستان در سال جاری برخورد با عناصر توزیع مواد مخدر در سطح استان است. وی از دستگیری 3 متهم و توقیف یک دستگاه سواری زانتیا نیز در این زمینه خبر داد و تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند. فرمانده انتظامی گلستان همچنین اظهار کرد ...
 • تجهیز و اشراف اطلاعاتی؛عنصر مهم در موفقیت ماموریت های پلیس استبه گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، این مطلب را سردار اکبر شاهی در آیین رونمایی از سامانه خدمات رسانی به شهروندان عنوان کرد و گفت: یکی از افتخارات پلیس راه آهن جمهوری اسلامی ایران تامین امنیت 13 هزار کیلومتر خطوط ریلی است که با گشت زنی و حضور مستمر ماموران پلیس راه آهن تامین می شود. وی افزود: برابر مصوبات شورای امنیت کشور، پلیس راه آهن مسئول حفاظت از اماکن و تاسیسات راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور است و با زحمات شبانه روزی کارکنان این پلیس ...
 • هرمزگان آماده تبدیل به قطب دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور استبه گزارش خبرنگار ایرنا، عزیزالله تاجیک اسماعیلی چهارشنبه شب در نشست کمیته استانی هیات امنا دانشگاه فرهنگیان هرمزگان اظهار داشت: نمونه این دانشگاه ها، در شمال کشور در بابلسر و در شرق کشور در خراسان رضوی است که هرمزگان در جنوب کشور می تواند به دانشگاه های قطب افزوده شود. وی ادامه داد: در زمینه تدوین رویه ها و برنامه ریزی های علمی، فرهنگی و آموزشی و بازنگری موارد درسی کارهای نتیجه بخشی در دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. ...
 • علائم و درمان گرمازدگیبا شروع فصل تابستان، بیماری های مرتبط با فصل گرما افزایش می یابد و یکی از مهمترین این بیماری ها، گرمازدگی است. گرمازدگی، بیماری ناشی از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض حرارت زیاد، نخوردن مایعات به حد کافی و یا وارد شدن بار اضافی بر سیستم کنترل حرارت بدن است که دیگر بدن قادر به خنک کردن خود نیست.از این رو تعریق فراوان موجب اختلال در بدن می شود. گرمازدگی درجات مختلفی دارد و بسته به دمای بدن و میزان اختلالات وابسته به آن می تواند متفاوت باشد ...
 • بازداشت خبرنگاران در ترکیه؛ سرخط روزنامه های لبنان/ 7 مرداد**السفیر: - پیشنهاد تسلیم شدن گروه های مسلح در حلب - کودتای اردوغان: قتل عام روزنامه نگاری در ترکیه - فساد در لبنان، کوتاه ترین راه برای رسیدن به قدرت **الاخبار - حلب پیچ بزرگ؛ اسد: بخشش همچنان به قوت خود باقی است - بحرین: ادامه اتهام زنی منامه به شیخ قاسم؛ محاکمه به اتهام پولشویی! النهار - بازداشت 47 روزنامه نگار و هشت هزار و 500 سرباز شرکت کننده در کودتا؛ نقشه پاکسازی ارتش ترکیه قبل از 15 ژوییه طراحی شده بود ...
 • کمبود مواد غذایی در باغ وحش ونزوئلا
 • ترس شرکت های هواپیمایی برای عبور از آسمان عراق؛ ایران مسیر جایگزینبه دنبال هشدار
 • 81 درصد از مطالبات گندمکاران گلستانی پرداخت شدبه گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان ، حمیدرضا علی محمدی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون بیش از یک هزار و 350 میلیارد تومان از طلب گندمکاران گلستانی پرداخت شده که برابر با 81 درصد از مطالبات کشاورزان استان است. وی افزود: کشاورزان استان گلستان بیش از یک میلیون و 345 هزار تن گندم به مراکز خرید تحویل داده اند و گلستان با تولید این میزان گندم رتبه دوم کشوری را پس از استان خوزستان دارد. ...
 • رسمی: تمدید قرارداد ماسکرانو با بارسلونابه گزارش
 • بیرانوند گران ترین و محرمی ارزان ترین بازیکنان پرسپولیسبه گزارش بولتن نیوز؛ سایت سازمان لیگ فوتبال کشورمان رقم قرارداد اعضای باشگاه پرسپولیس را اعلام کرد. این در حالی است که رقم برخی از قراردادها از سوی سایت سازمان لیگ تغییر کرد.
 • وزیر اقتصاد دریافت وام های کلان قرض الحسنه برخی مدیران را شفاف سازی کندنادر قاضی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به پرداخت وام های قرض الحسنه کلان به برخی مدیران از سوی مؤسسات مالی و بانک های دولتی گفت:مقام معظم رهبری بر بررسی دریافتی های غیرمتعارف از سوی نهادهای نظارتی و پیگیری بازگشت این اموال به خزانه تاکید کرده اند، بنابراین نهادهای نظارتی علاوه بر حقوق های نامتعارف باید وام های قرض الحسنه کلان که از سوی برخی مدیران دریافت شده را نیز پیگیری کنند. ...
 • سفر قریب الوقوع هیئت دولت به استان قزوین/ کمیته استقبال به زودی تشکیل می شودبه گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، منوچهر حبیبی پیش از ظهر امروز در دومین جلسه هماهنگی سفر کاروان دولت تدبیر و امید به استان قزوین که در سالن جلسات مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: زمان سفر هیئت دولت به استان قزوین مشخص نبوده اما قریب الوقوع است که به همین سبب باید دستگاه ها آمادگی لازم را داشته باشند. وی بیان کرد: به دلایل امنیتی و مسائل مختلف امکان جابه جایی در سفرهای هیئت دولت وجود دارد و این امر نیازمند آمادگی استان در زمینه سفر دولت بوده که باید مورد توجه قرار ...
 • تراکتور 9 میلیاردی/ادینیهو دومین بازیکن گران قیمت لیگ/خلعتبری گران قیمت ترین بازیکن گسترش/ماشین هم با مانوئل فرناندز میلیاردی شدتراکتور سازی تراکتورسازی در فصل 96-95 برای بازیکنان خود 9620500000 هزینه کرده است. یعنی 9 میلیارد و ششصد و بیست میلیون و پانصدهزارتومان. البته باید توجه داشته باشیم که نفراتی چون محمدرضا اخباری، سروش رفیعی، هادی محمدی و مهدی شریفی سرباز هستند و تراکتور در طول سال به آن ها مبلغی معادل حقوق سربازی می دهد یعنی 1 میلیون و نیم در طول سال. با توجه به خریدهای تیمها در نیم فصل، قطعا مبلغ هزینه شده برای بازیکنان تراکتورسازی در طول فصل بیش از این ها خواهد شد. گسترش فولاد ...
 • کمپین نه به اعتیاد دراکولایی هابه گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فیلم دراکولا ، آخرین ساخته رضا عطاران، این روزها در سینماهای تهران و شهرستان ها اکران عمومی شده است. عوامل این فیلم سینمایی با توجه به مضمون این اثر، کمپینی را برای مبارزه با اعتیاد با عنوان نه به اعتیاد راه اندازی کرده اند. این کمپین با شعارهای همچون ترک کنیم تا ترکمان نکنند و کمتر عادت کنیم، بیشتر زندگی کنیم کار خود را به تازگی در فضای مجازی آغاز کرده است ...
 • طلب بیش از 9 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت از دو سازمان بیمه گربه گزارش نامه نیوز، دکتر ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت درباره تأخیر بیمه های درمانی در پرداخت مطالبات بیمارستان ها و مراکز درمانی، گفت: تاخیر بیمه ها یکی از موضوعات مهمی است که عملکرد بیمارستان های وزارت بهداشت را تحت تاثیر قرار داده است. بر همین اساس پرداخت های وزارت بهداشت به ارائه کنندگان خدمات سلامت از جمله پرستاران، پیراپزشکان، پزشکان و همچنین پرداخت ها به شرکت های دارویی و تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی تحت تأثیر جدی قرار گرفته است ...
 • بررسی میزان برخورداری کتابهای دین و زندگی مقطع دبیرستان از مؤلفه های روش تربیت الگویی در اسلامچکیده - هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتابهای دین و زندگی مقطع دبیرستان از لحاظ میزان توجه به مؤلفه های روش تربیت الگویی (الگودهی، الگوپردازی و الگوزدایی) در اسلام است. پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد و طرح پژوهش غیر پیدایشی بود که در آن ضمن تعیین بسامد هر کدام از واحدهای تحلیل (قرائت و متن) به توصیف داده های اولیه پژوهش پرداخته شد. تحلیل یافته ها نشان داد در هر سه پایه در مؤلفه الگودهی، بیان شخصیت پیامبر و ائمه بیشترین واحدهای مشمول را داشتند ...
 • از جیب برای استقلال هزینه می کردیم/ تا «عابربانک» کنار پرسپولیس است، جای نگرانی وجود ندارد!امیر عرب در گفت وگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، در مورد وضعیت تیم ملی فوتبال دانشجویان اظهار داشت: خدا را شکر بچه های تیم ما از نظر آمادگی بدنی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. یکی از چهار تیم حاضر در تورنمنت شهدای مدافع حرم بودیم و با افتخار در این رقابت ها شرکت کردیم. در حال حاضر خود ر ابرای مسابقات آسیایی آماده می کنیم که شهریور برگزار می شود. - وی ادامه داد: حضور در تورنمنت دانشگاهی در کره جنوبی و برگزاری اردویی تدارکاتی در اصفهان از دیگر برنامه های آماده سازی ما محسوب می شوند ...
 • قلع و قمع 14 هزار هکتار از باغ های لیموترش در جنوب کشوربه گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان ، رئیس این سازمان با اشاره به اینکه آفت جاروئک لیموترش نسل لیموترش و مرکبات را در جنوب کشور به طور جدی تهدید می کند، گفت: برای کنترل این آفت که حشره زنجیره آن را منتقل می کند به ناچار درختان 14 هزار هکتار از باغ های آلوده را قطع کردیم. - محمدعلی باغستانی میبدی افزود: آفت جاروئک لیموترش از 20 نوع آفت کلیدی است که از راه های غیررسمی و غیر قرنطینه ای وارد کشور شده و خسارات سنگینی را به باغ های مرکبات زده است ...