خبرهای سایت ورزش 3


6 ماه پیشرسمی: تمدید قرارداد ماسکرانو با بارسلونا

رسمی: تمدید قرارداد ماسکرانو با بارسلونا

به گزارش
7 ماه پیشماتا: شیوه بازی دورتموند را دوست دارم

ماتا: شیوه بازی دورتموند را دوست دارم

به گزارش
7 ماه پیشکلوپ: چند بازیکن از لیورپول جدا می شوند

کلوپ: چند بازیکن از لیورپول جدا می شوند

به گزارش
7 ماه پیشچرا بازی برمن-لاتزیو لغو شد

چرا بازی برمن-لاتزیو لغو شد

به گزارش
7 ماه پیششکست تیم محمدی مقابل رم

شکست تیم محمدی مقابل رم

به گزارش
7 ماه پیشپیروزی تیم رم مقابل یاران میلاد محمدی

پیروزی تیم رم مقابل یاران میلاد محمدی

به گزارش
7 ماه پیشمیشل پرودوم: سرمربی بلژیک نمی شوم

میشل پرودوم: سرمربی بلژیک نمی شوم

به گزارش
7 ماه پیش

تیم پیکان در حرم امام هشتم (عکس)

به گزارش
7 ماه پیش

مصدومیت وحشتناک مهاجم سابق چلسی در چین(عکس)

به گزارش
7 ماه پیشعطایی: مردم ما را ببخشند

عطایی: مردم ما را ببخشند

به گزارش
7 ماه پیشرومینیگه: گره انتقال گوتزه با پول باز می شود

رومینیگه: گره انتقال گوتزه با پول باز می شود

به گزارش
7 ماه پیشراه اوج گیری ژیرو در آرسنال از دید هانری

راه اوج گیری ژیرو در آرسنال از دید هانری

به گزارش
7 ماه پیشتکذیب ماندن 100درصدی پایت در وستهام

تکذیب ماندن 100درصدی پایت در وستهام

به گزارش
7 ماه پیشآرژانتین بدون مسی به جام جهانی صعود نمی کند

آرژانتین بدون مسی به جام جهانی صعود نمی کند

به گزارش
7 ماه پیشبرنامه دیدارهای دوستانه رئال و بارسا

برنامه دیدارهای دوستانه رئال و بارسا

به گزارش
7 ماه پیشمهاجم سابق پرسپولیس به صبا پیوست

مهاجم سابق پرسپولیس به صبا پیوست

به گزارش
7 ماه پیش

جشن تولد طارمی در تمرین پرسپولیس (عکس)

به گزارش
7 ماه پیشبازی تراکتور و پدیده برنده نداشت

بازی تراکتور و پدیده برنده نداشت

به گزارش
7 ماه پیشگلر پرسپولیس به راه آهن پیوست

گلر پرسپولیس به راه آهن پیوست

به گزارش
7 ماه پیشانتقاد مجید جلالی از سازمان لیگ برتر

انتقاد مجید جلالی از سازمان لیگ برتر

به گزارش
7 ماه پیشاورتون خواهان جذب کسپر اشمایکل

اورتون خواهان جذب کسپر اشمایکل

به گزارش
7 ماه پیشبازی های سایپا پخش زنده می شود

بازی های سایپا پخش زنده می شود

به گزارش
7 ماه پیشداورزنی: باید از این باخت درس بگیریم

داورزنی: باید از این باخت درس بگیریم

به گزارش
7 ماه پیشبادامکی: مشهد ابومسلم در روزهای اوج است

بادامکی: مشهد ابومسلم در روزهای اوج است

به گزارش
7 ماه پیشسوت طلایی به داور دربی رسید

سوت طلایی به داور دربی رسید

به گزارش
7 ماه پیش

عکس تاریخی از جشن قهرمانی استقلال در آسیا

به گزارش
7 ماه پیشگزارش تمرین استقلال

گزارش تمرین استقلال

به گزارش
7 ماه پیشبادامکی: مشهد مثل ابومسلم در روزهای اوج است

بادامکی: مشهد مثل ابومسلم در روزهای اوج است

به گزارش
7 ماه پیشتساوی یک نیمه ای تراکتور و پدیده

تساوی یک نیمه ای تراکتور و پدیده

به گزارش
7 ماه پیشسوت طلایی به ترکی رسید

سوت طلایی به ترکی رسید

به گزارش
7 ماه پیش

پاشازاده، آخرین آبی راه آهنی (عکس)

به گزارش
7 ماه پیش

رونمایی سانچز ازشماره پیراهنش در بایرن(عکس)

به گزارش
7 ماه پیشکولینا: خطای پایت روی رونالدو عمدی نبود

کولینا: خطای پایت روی رونالدو عمدی نبود

به گزارش
7 ماه پیش

کری اوکراینی های پرسپولیس برای استقلال (عکس)

به گزارش
7 ماه پیشاستقبال ویژه تماشاگران از استقلالی ها

استقبال ویژه تماشاگران از استقلالی ها

به گزارش
7 ماه پیشترکیب والیبال نشسته بانوان برای پارالمپیک ریو

ترکیب والیبال نشسته بانوان برای پارالمپیک ریو

به گزارش
7 ماه پیشادای احترام استقلالی ها به پورحیدری

ادای احترام استقلالی ها به پورحیدری

به گزارش
7 ماه پیش

کاپیتان های سابق پرسپولیس در مشهد(عکس)

به گزارش
7 ماه پیشبازگشت حسینی به تمرینات استقلال

بازگشت حسینی به تمرینات استقلال

به گزارش
7 ماه پیشمنصوریان: شهباززاده را می خواهم

منصوریان: شهباززاده را می خواهم

به گزارش
7 ماه پیشترکیب تراکتورسازی و پدیده

ترکیب تراکتورسازی و پدیده

به گزارش
7 ماه پیشمنصوریان: با ادبیات مان برای داوران مشکل ایجاد نکنیم

منصوریان: با ادبیات مان برای داوران مشکل ایجاد نکنیم

به گزارش
7 ماه پیشباقری همه کاره تمرین پرسپولیس

باقری همه کاره تمرین پرسپولیس

به گزارش
7 ماه پیششماره 9 به مهدی طارمی رسید

شماره 9 به مهدی طارمی رسید

به گزارش
7 ماه پیشمثلث خط آتش پرسپولیس به 28 گل رسید

مثلث خط آتش پرسپولیس به 28 گل رسید

به گزارش
7 ماه پیشکانته: صحبت های کونته باعث پیوستنم به چلسی شد

کانته: صحبت های کونته باعث پیوستنم به چلسی شد

به گزارش
7 ماه پیشهشدار زیدان به بازیکنان جوان رئال

هشدار زیدان به بازیکنان جوان رئال

به گزارش
7 ماه پیش

گزارش تمرین پرسپولیس

به گزارش
7 ماه پیشاولین تمرین اوکراینی ها با پرسپولیس

اولین تمرین اوکراینی ها با پرسپولیس

به گزارش
7 ماه پیشتونل استقبال برای مهدی طارمی

تونل استقبال برای مهدی طارمی

به گزارش
7 ماه پیشآرسنال در آستانه جذب پدیده بولتون

آرسنال در آستانه جذب پدیده بولتون

به گزارش
7 ماه پیشپوگبا سه شنبه در تست پزشکی منچستریونایتد

پوگبا سه شنبه در تست پزشکی منچستریونایتد

به گزارش
7 ماه پیشاستقلالی های قدیمی علیه رحمتی!

استقلالی های قدیمی علیه رحمتی!

به گزارش
7 ماه پیشواکنش بهروان به محرومیت هواداران استقلال

واکنش بهروان به محرومیت هواداران استقلال

به گزارش
7 ماه پیش

خوش آمد دسته جمعی قرمزها به طارمی(عکس)

به گزارش
7 ماه پیشدیدار تدارکاتی سپاهان با برق نوین شیراز

دیدار تدارکاتی سپاهان با برق نوین شیراز

به گزارش
7 ماه پیشخیز قطبی و بوریرام به سمت صدر

خیز قطبی و بوریرام به سمت صدر

به گزراش
7 ماه پیش

قول مسلمان به طارمی: آقای گل می شوی

به گزارش
7 ماه پیشحضور مهدی طارمی در تمرین پرسپولیس

حضور مهدی طارمی در تمرین پرسپولیس

به گزارش
7 ماه پیشنقره جوانان والیبالیست در تایپه

نقره جوانان والیبالیست در تایپه

به گزارش
7 ماه پیشطارمی در تمرین پرسپولیس حاضر شد

طارمی در تمرین پرسپولیس حاضر شد

به گزارش
7 ماه پیشرضاییان و طارمی با هم معاوضه نمی شوند

رضاییان و طارمی با هم معاوضه نمی شوند

به گزارش
7 ماه پیشهشدار آلگری به پوگبا در مورد ترک یوونتوس

هشدار آلگری به پوگبا در مورد ترک یوونتوس

به گزارش
7 ماه پیشاستخدام مهاجم اوکراینی ربطی به طارمی ندارد

استخدام مهاجم اوکراینی ربطی به طارمی ندارد

به گزارش
7 ماه پیشجوانان ایران قهرمانی قاره را از دست دادند

جوانان ایران قهرمانی قاره را از دست دادند

به گزارش
7 ماه پیشادینیو: با هر شماره گل می زنم

ادینیو: با هر شماره گل می زنم

به گزارش
7 ماه پیش

رابسون بالاخره استقلالی شد (عکس)

به گزارش
7 ماه پیشچلسی به دنبال جذب ستاره سوانسی

چلسی به دنبال جذب ستاره سوانسی

به گزارش
7 ماه پیشبارسا و هزینه 1 میلیون یورویی به ازای هر گل!

بارسا و هزینه 1 میلیون یورویی به ازای هر گل!

به گزارش
7 ماه پیشبه خط شدن شاگردان زیدان برای دودسیما

به خط شدن شاگردان زیدان برای دودسیما

به گزارش
7 ماه پیشطارمی: امسال گل های بیشتری می زنم

طارمی: امسال گل های بیشتری می زنم

به گزارش
7 ماه پیشصعود تاسیسات به عنوان تیم صدرنشین

صعود تاسیسات به عنوان تیم صدرنشین

به گزارش
7 ماه پیشبارانی: حضور در استقلال به صلاحم نبود

بارانی: حضور در استقلال به صلاحم نبود

محمد صادق بارانی در گفت و گو با
7 ماه پیشرابسون: استقلال شانس اول قهرمانی است

رابسون: استقلال شانس اول قهرمانی است

رابسون جانواریو به ورزش سه گفت تمام مدافعان وسطی که در استقلال هستند بازیکنان با کیفیتی هستند و از رقابت با آنها لذت می برد. - چرا اینقدر پروسه عقد قرادادت با استقلال طولانی شد؟ - من از روزی که به باشگاه استقلال آمدم و در تمرینات ...
7 ماه پیشنوری: برای بازی با پرسپولیس حساسیتی ندارم

نوری: برای بازی با پرسپولیس حساسیتی ندارم

به گزارش
7 ماه پیشتمدید قرارداد مسی با بارسلونا پس از تعطیلات

تمدید قرارداد مسی با بارسلونا پس از تعطیلات

به گزارش
7 ماه پیشاز کی روش عذرخواهی می کنند؟

از کی روش عذرخواهی می کنند؟

به گزارش
7 ماه پیشمورینیو: بایلی بیش از هر بازیکنی به زمان نیاز دارد

مورینیو: بایلی بیش از هر بازیکنی به زمان نیاز دارد

به گزارش
7 ماه پیشقهرمانان منهای ستاره های خیلی بزرگ

قهرمانان منهای ستاره های خیلی بزرگ

به گزارش
7 ماه پیشویسی به تماشای تیم سابقش می رود؟

ویسی به تماشای تیم سابقش می رود؟

به گزارش
7 ماه پیشپیشنهاد باورنکردنی یوونتوس برای جذب هیگواین

پیشنهاد باورنکردنی یوونتوس برای جذب هیگواین

به گزارش
7 ماه پیشهمه قرارداد بستند جز منصوریان

همه قرارداد بستند جز منصوریان

به گزارش ورزش سه، امروز تمام اعضای کادرفنی استقلال با حضور در دفتر بهرام افشارزاده قراردادهایشان را ثبت کردند و تنها علیرضا منصوریان بود که از حضور در باشگاه خودداری کرد. گفته می شود با توجه به اینکه هنوز قرارداد پرویز مظلومی ...
7 ماه پیش

منصور عبدی شروع به کار نمود (گزارش تصویری)

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، جلسه معارفه نایب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان با حضور محمد علی شجاعی رئیس ، مریم دباغ سرپرست امور نایب رئیسی بانوان، رضا کیارستمی سرپرست امور دبیری، مسئولین کمیته ها و ...
7 ماه پیشرییس جمهور المپیکی ها را بدرقه می کند

رییس جمهور المپیکی ها را بدرقه می کند

به گزارش
7 ماه پیشطالب لو همچنان در انتظار تسویه حساب

طالب لو همچنان در انتظار تسویه حساب

به گزارش
7 ماه پیشآغاز تمرینات مشهد در دیار مقدس

آغاز تمرینات مشهد در دیار مقدس

به گزارش
7 ماه پیشمورینیو-گواردیولا؛ 5 چالش پیش رو

مورینیو-گواردیولا؛ 5 چالش پیش رو

به گزارش
7 ماه پیشابهام درباره قرارداد مهدی طارمی

ابهام درباره قرارداد مهدی طارمی

به گزارش
7 ماه پیشرابسون به استقلال پیوست

رابسون به استقلال پیوست

به گزارش
7 ماه پیشمدت زمان دوری روبن از میادین اعلام شد

مدت زمان دوری روبن از میادین اعلام شد

به گزارش
7 ماه پیشحامد لک: نباید در مورد کی روش مصاحبه می کردم

حامد لک: نباید در مورد کی روش مصاحبه می کردم

به گزارش
7 ماه پیشطارمی: اشتباه بزرگی مرتکب شدم

طارمی: اشتباه بزرگی مرتکب شدم

به گزارش
7 ماه پیشکره جنوبی با شکست ژاپن سوم شد

کره جنوبی با شکست ژاپن سوم شد

به گزارش
7 ماه پیشپورحیدری: سجاد باید خودش بهترین تصمیم را بگیرد

پورحیدری: سجاد باید خودش بهترین تصمیم را بگیرد

منصور پورحیدری در این به
7 ماه پیشپدرو دیدار با پدیده را از دست داد

پدرو دیدار با پدیده را از دست داد

به گزارش
7 ماه پیشتوضیحات طاهری درخصوص طارمی و رضاییان

توضیحات طاهری درخصوص طارمی و رضاییان

به گزارش
7 ماه پیشناکامی رقبای المپیکی والیبال در لهستان

ناکامی رقبای المپیکی والیبال در لهستان

به گزارش
7 ماه پیشیک بدنساز، سرمربی استقلال اهواز شد

یک بدنساز، سرمربی استقلال اهواز شد

به گزارش
7 ماه پیشخوردبین: طارمی از هواداران عذرخواهی کرد

خوردبین: طارمی از هواداران عذرخواهی کرد

به گزارش
7 ماه پیشوابستگی سیستم استقلال به شهباززاده

وابستگی سیستم استقلال به شهباززاده

به گزارش
7 ماه پیشتکذیب علاقه بارسا به جذب محرز

تکذیب علاقه بارسا به جذب محرز

به گزارش
7 ماه پیش

واکنش های جالب مورینیو مقابل ویگان (عکس)

به گزارش
7 ماه پیشخوردبین: هواداران طارمی را تحویل بگیرند

خوردبین: هواداران طارمی را تحویل بگیرند

به گزارش
7 ماه پیشخادم: کشتی گیران ما انگیزه بالایی دارند

خادم: کشتی گیران ما انگیزه بالایی دارند

به گزارش
7 ماه پیشهانری: هنوز دوست دارم سرمربی آرسنال شوم

هانری: هنوز دوست دارم سرمربی آرسنال شوم

به گزارش
7 ماه پیشسکوت طارمی، دستور باشگاه پرسپولیس

سکوت طارمی، دستور باشگاه پرسپولیس

به گزارش
7 ماه پیشکاپلو، جانشین احتمالی مانچینی در اینتر

کاپلو، جانشین احتمالی مانچینی در اینتر

به گزارش
7 ماه پیشچلسی در تلاش برای جذب محرز

چلسی در تلاش برای جذب محرز

به گزارش
7 ماه پیشبولت به المپیک می رسد

بولت به المپیک می رسد

به گزارش
7 ماه پیشدر انتظار تصمیم شورای تأمین درباره تراکتور

در انتظار تصمیم شورای تأمین درباره تراکتور

به گزارش
7 ماه پیشچهارشنبه؛ مراسم بدرقه کاروان ایران به المپیک

چهارشنبه؛ مراسم بدرقه کاروان ایران به المپیک

به گزارش
7 ماه پیشمسئول موی تای ایران تعلیق شد

مسئول موی تای ایران تعلیق شد

به گزارش
7 ماه پیشآخرین تلاش برای ماندن شهباززاده در استقلال

آخرین تلاش برای ماندن شهباززاده در استقلال

به گزارش
7 ماه پیشپیشنهاد عجیب ماشین سازی برای دربی تبریز!

پیشنهاد عجیب ماشین سازی برای دربی تبریز!

به گزارش
7 ماه پیشهواداران پرسپولیس خواستار عذرخواهی طارمی

هواداران پرسپولیس خواستار عذرخواهی طارمی

به گزارش
7 ماه پیشکاپیتان تیم ملی نوجوانان به اس.خوزستان پیوست

کاپیتان تیم ملی نوجوانان به اس.خوزستان پیوست

به گزارش
7 ماه پیشلوزانو در انتظار ستاره تیمش (عکس)

لوزانو در انتظار ستاره تیمش (عکس)

به گزارش
7 ماه پیشتمرین المپیکی آزادکاران برگزار شد

تمرین المپیکی آزادکاران برگزار شد

به گزارش
7 ماه پیشجناب خان در جشن پیراهن مشهد!

جناب خان در جشن پیراهن مشهد!

به گزارش
7 ماه پیشجدال آقای گل ها؛ خون به پا می شود!

جدال آقای گل ها؛ خون به پا می شود!

به گزارش
7 ماه پیشعابدینی و ادامه اعتراض به تصمیم تاج!

عابدینی و ادامه اعتراض به تصمیم تاج!

به گزارش
7 ماه پیشپوگبا-یونایتد؛ سرمایه گذاری یا اشتباه؟

پوگبا-یونایتد؛ سرمایه گذاری یا اشتباه؟

به گزارش
7 ماه پیشاز نقل و انتقالات کدام تیم رضایت دارید؟

از نقل و انتقالات کدام تیم رضایت دارید؟

به گزارش
7 ماه پیشکرسپو: مسی بدشانس است که جام ملی نبرده

کرسپو: مسی بدشانس است که جام ملی نبرده

به گزارش
7 ماه پیشناظم الشریعه: به بازیکنانم اعتقاد دارم

ناظم الشریعه: به بازیکنانم اعتقاد دارم

به گزارش
7 ماه پیشاز آشنا بابت حاشیه ها عذرخواهی می کنم

از آشنا بابت حاشیه ها عذرخواهی می کنم

به گزارش
7 ماه پیشتاج میهمان ویژه سوپرجام شد

تاج میهمان ویژه سوپرجام شد

به گزارش
7 ماه پیشالمپیکی شدن موسوی و قلعه نویی تایید شد

المپیکی شدن موسوی و قلعه نویی تایید شد

به گزارش
7 ماه پیش

پورعلی گنجی در تمرینات السد (عکس)

به گزارش
7 ماه پیشناپولی: هیگواین درخواست جدایی نداده

ناپولی: هیگواین درخواست جدایی نداده

به گزارش
7 ماه پیشانتقال شجاعی به پانیونیوس قطعی می شود

انتقال شجاعی به پانیونیوس قطعی می شود

به گزارش
7 ماه پیشطاهری: طارمی احساس کرد شرایط خوبی ندارد

طاهری: طارمی احساس کرد شرایط خوبی ندارد

به گزارش
7 ماه پیشمحمدی مقابل آ اس رم بازی می کند

محمدی مقابل آ اس رم بازی می کند

به گزارش
7 ماه پیشمونتلا: میلان روحیه خوبی از خود نشان داد

مونتلا: میلان روحیه خوبی از خود نشان داد

به گزارش
7 ماه پیشمحمدی: در تراکتور، ملی پوش می شوم

محمدی: در تراکتور، ملی پوش می شوم

هادی محمدی در گفت و گو با خبرنگار
7 ماه پیشدلمان برای مردم و هواداران تنگ شده است

دلمان برای مردم و هواداران تنگ شده است

به گزارش
7 ماه پیشپاشازاده از پارس جنوبی به راه آهن رسید!

پاشازاده از پارس جنوبی به راه آهن رسید!

به گزارش
7 ماه پیشجوانان با اتوبوس از مالزی به سنگاپور می روند!

جوانان با اتوبوس از مالزی به سنگاپور می روند!

به گزارش
7 ماه پیش

همبازیان جهانبخش یکی یکی می روند

به گزارش
7 ماه پیشواکاوی حقوقی بازگشت طارمی به ایران

واکاوی حقوقی بازگشت طارمی به ایران

هوشنگ نصیرزاده در گفت وگو با خبرنگار
7 ماه پیشایبرل: دوست دارم جانشین سامر شوم

ایبرل: دوست دارم جانشین سامر شوم

به گزارش
7 ماه پیشپیشکسوت کشتی درگذشت

پیشکسوت کشتی درگذشت

به گزارش
7 ماه پیشدینامو با کریمی در دربی زاگرب

دینامو با کریمی در دربی زاگرب

به گزارش
7 ماه پیشپوگبا می تواند آغازگر عصر جدیدی در یونایتد باشد

پوگبا می تواند آغازگر عصر جدیدی در یونایتد باشد

به گزارش
7 ماه پیشنویدکیا همراه سپاهانی ها تست پزشکی داد

نویدکیا همراه سپاهانی ها تست پزشکی داد

به گزارش
7 ماه پیشتقابل استقلال و تیم مرزبان در تهران

تقابل استقلال و تیم مرزبان در تهران

به گزارش
7 ماه پیش

موتور گلزنی جهانبخش روشن شد

به گزارش
7 ماه پیشبنا: 3 سال را برای المپیک از دست دادیم

بنا: 3 سال را برای المپیک از دست دادیم

به گزارش
7 ماه پیشبارسا و رئال به دنبال جذب پدیده والنسیا

بارسا و رئال به دنبال جذب پدیده والنسیا

به گزارش
7 ماه پیششجاعیان: چرا به دریبل های کریمی ایراد نمی گرفتید؟

شجاعیان: چرا به دریبل های کریمی ایراد نمی گرفتید؟

داریوش شجاعیان در گفت و گو با خبرنگار
7 ماه پیشپالا جانشین طارمی شد یا کوئیکه؟

پالا جانشین طارمی شد یا کوئیکه؟

به گزارش
7 ماه پیشنخستین بانوی المپیکی تکواندو در اردوی بانوان

نخستین بانوی المپیکی تکواندو در اردوی بانوان

به گزارش
7 ماه پیشتوخل: بازگشت گوتزه قطعی نیست

توخل: بازگشت گوتزه قطعی نیست

به گزارش
7 ماه پیشکونته: هازارد می تواند به سطح مسی برسد

کونته: هازارد می تواند به سطح مسی برسد

به گزارش
7 ماه پیشطارمی از تهران تا استانبول و بالعکس (گزارش)

طارمی از تهران تا استانبول و بالعکس (گزارش)

به گزارش
7 ماه پیششطرنج بازان ایرانی قهرمان شدند

شطرنج بازان ایرانی قهرمان شدند

به گزارش
7 ماه پیشکونته: کوادرادو در چلسی می ماند

کونته: کوادرادو در چلسی می ماند

به گزارش
7 ماه پیششماره شش؛ آغاز رویا پردازی روی نیمکت

شماره شش؛ آغاز رویا پردازی روی نیمکت

به گزارش
7 ماه پیشعالیشاه – امیری؛ کدامیک قربانی می شوند

عالیشاه – امیری؛ کدامیک قربانی می شوند

به گزارش
7 ماه پیشطارمی و تلاش برای اثبات به برانکو ایوانکوویچ

طارمی و تلاش برای اثبات به برانکو ایوانکوویچ

به گزارش
7 ماه پیشطارمی – امیری؛ شماره 9 مال کیست؟

طارمی – امیری؛ شماره 9 مال کیست؟

به گزارش
7 ماه پیش2 + 7؛ عدد ثبات پرسپولیس در لیگ شانزدهم

2 + 7؛ عدد ثبات پرسپولیس در لیگ شانزدهم

به گزارش
7 ماه پیشدرخشش جهانبخش در ترکیب آلکمار

درخشش جهانبخش در ترکیب آلکمار

به گزارش
7 ماه پیشمربی دورتموند بعد از باخت: آنقدرها هم بد نبود

مربی دورتموند بعد از باخت: آنقدرها هم بد نبود

به گزارش
7 ماه پیششرط اوبامیانگ برای ماندن در دورتموند

شرط اوبامیانگ برای ماندن در دورتموند

به گزارش
7 ماه پیشپیروزی آلکمار در غیاب جهانبخش

پیروزی آلکمار در غیاب جهانبخش

به گزارش
7 ماه پیشکونته: این شکست به دلیل خستگی بود

کونته: این شکست به دلیل خستگی بود

به گزارش
7 ماه پیشپیروزی آلکمار با درخشش جهانبخش

پیروزی آلکمار با درخشش جهانبخش

به گزارش
7 ماه پیشهشدار آنچلوتی به بازیکنان بایرن در مورد عصبانی شدن!

هشدار آنچلوتی به بازیکنان بایرن در مورد عصبانی شدن!

به گزارش
7 ماه پیشرضائیان: من هم دوست داشتم پرسپولیسی شوم!

رضائیان: من هم دوست داشتم پرسپولیسی شوم!

به گزارش
7 ماه پیشطارمی: آماده مواجهه با هر سختی هستم

طارمی: آماده مواجهه با هر سختی هستم

به گزارش
7 ماه پیش

شجاعی: روزهای خوب با نکونام تکرار می شود

به گزارش
7 ماه پیش

پیام پورعلی گنجی برای طارمی از اتریش(عکس)

به گزارش
7 ماه پیشبازگشت پودولسکی به کلن محال است

بازگشت پودولسکی به کلن محال است

به گزارش
7 ماه پیشکاویانی دو مسابقه دیگر را هم قضاوت کرد

کاویانی دو مسابقه دیگر را هم قضاوت کرد

به گزارش
7 ماه پیشمذاکرات بایرن و دورتموند بر سر گوتزه

مذاکرات بایرن و دورتموند بر سر گوتزه

به گزارش
7 ماه پیششکست کونته در اولین حضور روی نیمکت چلسی

شکست کونته در اولین حضور روی نیمکت چلسی

به گزارش
7 ماه پیشآخرین اخبار حضور طارمی در پرسپولیس

آخرین اخبار حضور طارمی در پرسپولیس

به گزارش
7 ماه پیشریاض محرز در انتظار پیشنهاد بارسلونا

ریاض محرز در انتظار پیشنهاد بارسلونا

به گزارش
7 ماه پیشماریو گومز در ترکیه می ماند

ماریو گومز در ترکیه می ماند

به گزارش
7 ماه پیششعر بیرانوند پس از بازگشت طارمی

شعر بیرانوند پس از بازگشت طارمی

به گزارش
7 ماه پیشکوارشما: رونالدو یک کاپیتان واقعی است

کوارشما: رونالدو یک کاپیتان واقعی است

به گزارش
7 ماه پیشمصدومیت روبن در بازی دوستانه بایرن

مصدومیت روبن در بازی دوستانه بایرن

به گزارش
7 ماه پیشمیناوند: از طارمی حمایت می کنم

میناوند: از طارمی حمایت می کنم

به گزارش
7 ماه پیشگلر لاکرونیا دوشنبه به ماشین می پیوندد

گلر لاکرونیا دوشنبه به ماشین می پیوندد

داود قاسم زاده، مدیراجرایی ماشین سازی با اعلام خبر توافق با مانوئل فرناندو نونیز به خبرنگار ورزش سه اظهار داشت: بر سر همه چیز با این دروازه بان به توافق رسیدیم و او روز دوشنبه برای عقد قرارداد به ایران می آید. قاسم زاده افزود: ...
7 ماه پیشپه په: رونالدو جوی دوستانه درتیم ایجاد کرده بود

په په: رونالدو جوی دوستانه درتیم ایجاد کرده بود

به گزارش
7 ماه پیشآسنسیو با رئال مادرید تمدید کرد

آسنسیو با رئال مادرید تمدید کرد

به گزارش
7 ماه پیشبن عطیه: 1 سال پیش باید به یووه می آمدم

بن عطیه: 1 سال پیش باید به یووه می آمدم

به گزارش
7 ماه پیشپایان جلسه بازیکنان اوکراینی با پرسپولیس(عکس)

پایان جلسه بازیکنان اوکراینی با پرسپولیس(عکس)

به گزارش
7 ماه پیشمسلمان: دل طارمی از اول با پرسپولیس بود

مسلمان: دل طارمی از اول با پرسپولیس بود

به گزارش
7 ماه پیشتمجید مورینیو از پدیده جدید منچستریونایتد

تمجید مورینیو از پدیده جدید منچستریونایتد

به گزارش
7 ماه پیشنیازی به عقد قرارداد جدید با طارمی نیست

نیازی به عقد قرارداد جدید با طارمی نیست

به گزارش
7 ماه پیشچرا گواردیولا به دنبال سانه است؟

چرا گواردیولا به دنبال سانه است؟

به گزارش
7 ماه پیشکامیابی نیا: طارمی آقای گل آسیا می شود

کامیابی نیا: طارمی آقای گل آسیا می شود

به گزارش
7 ماه پیشتست پزشکی دروازه بان استقلال تایید شد

تست پزشکی دروازه بان استقلال تایید شد

به گزارش
7 ماه پیشطارمی دوباره پرسپولیسی شد

طارمی دوباره پرسپولیسی شد

به گزارش
7 ماه پیشرسمی: امانوئله جاکرینی به ناپولی پیوست

رسمی: امانوئله جاکرینی به ناپولی پیوست

به گزارش
7 ماه پیشنیمار: شانس رونالدو برای توپ طلا بیشتر است

نیمار: شانس رونالدو برای توپ طلا بیشتر است

به گزارش
7 ماه پیشپیروزی یونایتد در اولین دیدار مورینیو

پیروزی یونایتد در اولین دیدار مورینیو

به گزارش
7 ماه پیشسیدصالحی: لیگ ایران جوانگرا نیست دلال گراست

سیدصالحی: لیگ ایران جوانگرا نیست دلال گراست

به گزارش
7 ماه پیششکست ناپذیری منصوریان برابر دایی

شکست ناپذیری منصوریان برابر دایی

به گزارش
7 ماه پیشکولیبالی: با سپاهان به دنبال قهرمانی هستیم

کولیبالی: با سپاهان به دنبال قهرمانی هستیم

موسی کولیبالی در گفت و گو با
7 ماه پیشرسمی: انگولو کانته به چلسی پیوست

رسمی: انگولو کانته به چلسی پیوست

به گزارش
7 ماه پیشمشکل خروج نورالهی حل می شود

مشکل خروج نورالهی حل می شود

به گزارش
7 ماه پیشمربی سابق گلر پرسپولیس درگذشت

مربی سابق گلر پرسپولیس درگذشت

به گزارش
7 ماه پیشرئال و شکست بارسلونا در راه جذب پدیده برزیل

رئال و شکست بارسلونا در راه جذب پدیده برزیل

به گزارش
7 ماه پیشایران با شکست سوریه به گروه دوم صعود کرد

ایران با شکست سوریه به گروه دوم صعود کرد

به گزارش
7 ماه پیشآخرین خبر از مهدی طارمی (عکس)

آخرین خبر از مهدی طارمی (عکس)

به گزارش ورزش سه
7 ماه پیشداستان جالب منصوریان- دایی

داستان جالب منصوریان- دایی

به گزارش
7 ماه پیش

اولین حضور مورینیو رو نیمکت یونایتد(عکس)

به گزارش
7 ماه پیشمورینیو: بازیکنانم باید مقابل رقیب واقعی قرار گیرند

مورینیو: بازیکنانم باید مقابل رقیب واقعی قرار گیرند

به گزارش
7 ماه پیش

ایران و عراق؛ راست و چپ ریزه (عکس)

به گزارش
7 ماه پیش

بازگشت شاو به ترکیب ثابت یونایتد(عکس)

به گزارش
7 ماه پیشتنها چشم بادامی لیگ برتر کیست؟

تنها چشم بادامی لیگ برتر کیست؟

به گزارش
7 ماه پیشتایید نهایی اوکراینی ها بعد از تست پزشکی

تایید نهایی اوکراینی ها بعد از تست پزشکی

به گزارش
7 ماه پیشپیروزی تیم ملی والیبال نشسته ایران مقابل چین

پیروزی تیم ملی والیبال نشسته ایران مقابل چین

به گزارش
7 ماه پیشدل بوسکه: پپ باید سرمربی اسپانیا شود

دل بوسکه: پپ باید سرمربی اسپانیا شود

به گزارش
7 ماه پیش

ثبت قرارداد برزیلی های استقلال خوزستان

به گزارش
7 ماه پیشآلگری: یووه از حضور ایگواین خوشحال می شود

آلگری: یووه از حضور ایگواین خوشحال می شود

به گزارش
7 ماه پیش

آخرین وضعیت ورزشگاه یادگار امام تبریز (عکس)

به گزارش
7 ماه پیشوالیبال آسیا در سیطره جوانان ایرانی

والیبال آسیا در سیطره جوانان ایرانی

به گزارش
7 ماه پیشتراکتور در ورزشگاه خودش بازی می کند

تراکتور در ورزشگاه خودش بازی می کند

به گزارش
7 ماه پیشپرسپولیس در تختی استارت می زند

پرسپولیس در تختی استارت می زند

به گزارش
7 ماه پیشوستهام به دنبال جذب ستاره رئال!

وستهام به دنبال جذب ستاره رئال!

به گزارش
7 ماه پیشپرسپولیس تنها یک جای خالی دارد

پرسپولیس تنها یک جای خالی دارد

به گزارش
7 ماه پیشآشنا: از منصوریان بپرسید که چقدر آماده ام

آشنا: از منصوریان بپرسید که چقدر آماده ام

آشنا در این باره به
7 ماه پیشطهماسبی: تیم یکدلی داریم

طهماسبی: تیم یکدلی داریم

به گزارش
7 ماه پیششاو: حضور دوباره در زمین لذت بخش است

شاو: حضور دوباره در زمین لذت بخش است

به گزارش
7 ماه پیش20 کاپیتان تیم ملی ایران؛ کدام شان مربی نشدند؟

20 کاپیتان تیم ملی ایران؛ کدام شان مربی نشدند؟

به گزارش
7 ماه پیشپرسپولیس یکی از بزرگ ترین تیم های آسیا است

پرسپولیس یکی از بزرگ ترین تیم های آسیا است

به گزارش
7 ماه پیشکریم باقری همه کاره تمرین پرسپولیس

کریم باقری همه کاره تمرین پرسپولیس

به گزارش
7 ماه پیشعزت الهی: آرزویم پوشیدن شماره 6 تیم ملی است

عزت الهی: آرزویم پوشیدن شماره 6 تیم ملی است

به گزارش
7 ماه پیشزبیدی: zbz امسال قوی تر است

زبیدی: zbz امسال قوی تر است

مهدی زبیدی در گفت و گو با
7 ماه پیش

اوکراینی های پرسپولیس در باشگاه (عکس)

به گزارش
7 ماه پیشاینتر به جذب اکسل ویتسل نزدیک شد

اینتر به جذب اکسل ویتسل نزدیک شد

به گزارش
7 ماه پیشمحرومیت اتلتیکو و رئال در آستانه اجرایی شدن

محرومیت اتلتیکو و رئال در آستانه اجرایی شدن

به گزارش
7 ماه پیشکودتا دروازبان ماشین را در بارسلونا ماندگار کرد

کودتا دروازبان ماشین را در بارسلونا ماندگار کرد

به گزارش
7 ماه پیشمورینیو در اولین دیدار با شیاطین به دنبال چیست؟

مورینیو در اولین دیدار با شیاطین به دنبال چیست؟

به گزارش
7 ماه پیشپایان اردوی صبا در اردبیل با 2 پیروزی

پایان اردوی صبا در اردبیل با 2 پیروزی

به گزارش
7 ماه پیشادی هاو، گزیه جدید هدایت تیم ملی انگلیس

ادی هاو، گزیه جدید هدایت تیم ملی انگلیس

به گزارش
7 ماه پیشحسینی امروز تست نهایی می دهد

حسینی امروز تست نهایی می دهد

به گزارش
7 ماه پیشبهداد المپیکی تر از همیشه

بهداد المپیکی تر از همیشه

به گزارش
7 ماه پیشرومینیگه: پس از یورو نمی توانستیم رناتو را بخریم

رومینیگه: پس از یورو نمی توانستیم رناتو را بخریم

به گزارش
7 ماه پیششهباززاده 400 میلیون بدهد جدا می شود

شهباززاده 400 میلیون بدهد جدا می شود

به گزارش
7 ماه پیشداوران ممنوع المصاحبه نیستند

داوران ممنوع المصاحبه نیستند

به گزارش
7 ماه پیشمربی ارمنستانی در پدیده

مربی ارمنستانی در پدیده

به گزارش
7 ماه پیشآخرین وضعیت گلر لاکرونیا با ماشین سازی

آخرین وضعیت گلر لاکرونیا با ماشین سازی

میرمعصوم سهرابی در گفت و گو با خبرنگار
7 ماه پیشبررسی کارنامه بازیگری جانشین اوکراینی ماریچ

بررسی کارنامه بازیگری جانشین اوکراینی ماریچ

به گزارش
7 ماه پیشرویاهای صاعقه ایرانی برای المپیک

رویاهای صاعقه ایرانی برای المپیک

به گزارش
7 ماه پیشباقریان: برخی دوست دارند برکنار شوم

باقریان: برخی دوست دارند برکنار شوم

اصغر باقریان در گفت و گو با خبرنگار

تازه ترین بازدید ها
 • قراردادهای خودروسازان با شرکت های فرانسویسعید باستانی گفت: در این جلسه که با حضور رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا برگزار شد گزارشی مفصل از وضعیت کمی و کیفی ایران خودرو و سایپا، سهم دو خودروساز از بازار و مشکلات کیفی تولیدات ارائه داده شد. - نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: در این جلسه مدیرعامل هر دو خودروساز خبر از عبور از بحران سال های گذشته دادند. سایپا سال گذشته و ایران خودرو در دو سال گذشته با بحران سختی دست و پنجه نرم کردند اما در سال جاری وضعیت هر دو خودروساز بهتر شده است ...
 • کمپین با کودکان حرم ،در میانه راهسرویس دین مشرق- کربلا نشان داد که با شکیبایی در عطشی کوتاه؛می توان همیشه ی تاریخ را سیراب کرد.... همزمان با تاسوعای و عاشورای حسینی ، پایگاههای
 • ورود گاز؛ عرضه سوخت های حرارتی را کاهش دادتهران / خبرگزاری صدا و سیما/ اقتصادی1111 1394/08/05 - مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: ورود گاز میادین پارس جنوبی به مدار موجب شد عرضه و مصرف سوخت های حرارتی به شدت کاهش یابد. - به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدناصر سجادی در نشست خبری افزود: هم اکنون بسیاری از صنایع انرژی بر و نیروگاه ها به جای استفاده از سوخت های مایع از گاز استفاده می کنند و به همین دلیل در 7 ماه نخست امسال ، عرضه نفت سفید 16 و گازوئیل 18 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است ...
 • تخصیص بیش از 9 میلیارد ریال اعتبار به پروژه های عمران شهری ماسالبه گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ماسال، محمود قاسم نژاد، فرماندار ماسال صبح امروز(30آذر) در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر ماسال با بیان اینکه در کمیته برنامه ریزی سال جاری مبلغ 9 میلیارد و 100 میلیون ریال به شهرداری ماسال اختصاص داده شده است، افزود: تخصیص این میزان اعتبار به شهرداری در سطح شهرستان بی سابقه بوده است که البته این نشان از میزان اهمیت و توجه کمیته برنامه ریزی به امکانات مورد نیاز حوزه شهری است ...
 • بانوان سانداکار فینالیست شدند/ عباسی از گردونه رقابت ها حذف شدبه گزارش خبرگزاری فارس ، عصر امروز(سه شنبه) و در ادامه رقابت های ووشوی قهرمانی جهان در اندونزی، صدیقه دریایی، شهربانو منصوریان و مریم هاشمی جواز حضور در دیدار فینال رقابت های بخش ساندای بانوان را کسب کردند. - در مرحله نیمه نهایی وزن 60 کیلوگرم، صدیقه دریایی برابر تان گوین از ویتنام قرار گرفت و در 2 راند متوالی پیروز شد تا راهی فینال شود. وی در دیدار نهایی عصر چهارشنبه به مصاف مریا مانالو از کشور میزبان می رود. - دریایی پیش از این و پس از استراحت در دور نخست، سانداکاری از پرو را شکست داده بود ...
 • دستورات تاکتیکی نکونام قبل از شروع نیمه دومبه گزارش خبرگزاری فارس ، جواد نکونام قبل از شروع نیمه دوم بازیکنان را دور خود جمع کرد و دستورات تاکتیکی به آنها می داد و پس از آن بازیکنان حلقه اتحاد در میانه میدان زدند. - *تیم فوتبال صبا در نیمه دوم با چند دقیقه تأخیر وارد میدان شد. - *امیرحسین صادقی قبل از ورود به میدان با هاشم بیک زاده که روی سکوها نشسته و مصدوم است از کنار زمین خوش و بش کرد. - *حمید مطهری مربی سایپا قبل از شروع نیمه دوم چند دقیقه ای با داور چهارم مسابقه صحبت کرد ...
 • تجاوز دسته جمعی به دختران در قزوین10نفر که سه نفرشان مسلح بوده اند، جنایتی مانند آنچه چند سال پیش در خمینی شهر اصفهان روی داد را در قزوین و در مورد دختران جوان در یک جنگل مرتکب شدند. - متهمان این پرونده به گروه هایی که برای تفریح به مناطق باراجین و جاده زرشک در شمال قزوین رفته بودند، حمله و به دخترهای این گروه تجاوز کرده بودند. - اگرچه تا امروز خبر این جنایت به هیچ عنوان رسانه ای نشده و از سوی مسئولان قزوین مسکوت مانده بود، گفته می شود به احتمال زیاد برای متهمان این پرونده که یک ماه پیش دستگیر شده اند ...
 • جدیدترین خبرهای از پروژه سینمایی «مرد مور چه ای 2»/«پیتون رید» در حال مذاکره برای بازگشت به پشت دوربینبه گزارش خبرنگار سینمایی فارس، کمپانی مارول این روزها برای ساخت قسمت دوم از فیلم سینمایی «مرد مورچه ای»، در حال مذاکره با افراد مختلف است که در این میان خبرها حاکی از آن است که «پیتون رید» که قسمت اول این فیلم را کارگردانی کرده به احتمال زیاد قسمت دوم فیلم را کارگردانی خواهد کرد. - «پیتون رید» با چند دهه فعالیت در عرصه سینمای هالیوود، فیلم هایی چون «مرگ بر عشق» (2003) و «مرد بله گو» (2008) را در کارنامه کاری خود دارد ...
 • تشکیل تیم بررسی برجام به معنای مچ گیری از اجراکنندگان آن نیستیک فعال سیاسی اصلاح طلب، گفت: حسن نیت شرط اصلی اجرای برجام است و تشکیل تیم بررسی برجام به معنای مچ گیری از اجراکنندگان آن نیست، لذا مخالفان برجام از این موضوع سوءاستفاده نکنند. - محمد نیشابوری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با نامه اخیر رهبری به رییس جمهور اظهار کرد: اولین نکته مهمی که در این نامه به چشم می خورد این است که مقام معظم رهبری صراحتا روند طی شدن تصویب برجام را قانونی دانسته و بر آن تاکید کردند ...
 • سقوط جرثقیل در خیابان خیامسقوط جرثقیل در خیابان خیام
 • بهره گیری از ظرفیت نخبگان و علمای اهل سنت راهبرد وحدت آفرین دولت استبه گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام علی یونسی روز یکشنبه پس از بازدید از یادمان شهدای پاوه و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، اظهار کرد: این راهبرد دولت، درست نقطه مقابل اختلاف افکنی ها می باشد. - وی افزود: ایجاد تفرقه و اختلاف افکنی با هر عنوان اعم از داعش، تندرو ها،تکفیری ها و حتی گروههای افراطی شیعه و در پوشش قوم و دین که باشد، مردود و محکوم است. - یونسی گفت: اختلاف افکنی به زیان امنیت ملی و صلح منطقه است و در حالی که همسایگان ما از جمله عراق و ترکیه و .. ...
 • داعش 60 نفر از عناصر خود را اعدام کردگروه تروریستی داعش 60 نفر از عناصر خود را در مناطق درگیری استان های شمالی و غربی عراق، اعدام کرد. پرس تی وی اعلام کرد: گروه تروریستی داعش 60 نفر از عناصر خود را در استان های «انبار» و «کرکوک،» به اتهام جاسوسی برای نیروهای امنیتی دولت عراق، اعدام کردند. - یک منبع امنیتی که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد تروریست های داعش امروز (شنبه) 50 نفر از عناصر این گروه تروریستی را در شهر «خان بغدادی» اعدام کردند. «خان بغدادی» در استان غربی «انبار» و 180 کیلومتری شمال غرب «بغداد،» پایتخت عراق، قرار دارد ...
 • امیدها امشب فینالیست می شوند؟به گزارش سرویس ورزشی
 • تا دقیقه 51؛ بارسلونا 0 آتلتیکو مادرید 1 + فیلمبه گزارش خبرگزاری صداوسیما؛تراشتگن، دنی آلوس، ماسکرانو، پیکه، آلبا، راکیتیچ، بوسکتس، اینیستا، مسی، سوارز، نیمار 11 بازیکن بارسلونا و اوبلاک، خوان فران، گودین، لوکاس، فیلیپه لوئیس، سائول، گابی، کوکه، کاراسکو، گریزمان، تورس 11 بازیکن آتلتیکو در بازی امشب هستند. - فرناندو تورس زننده گل اول اتلتیکو در دقیقه 35 با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد. - این بازی تا دقیقه 56 با گل دقیقه 25 فرناندو تورس یک صفر به سود اتلتیکو دنبال می شود ...
 • وقتی خنده سگ؛ زیباترین خنده دنیا از نگاه معصومه ابتکار می شود + فیلمگروه سیاسی مشرق - معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور با انتشار فیلم «خنده سگ» آن را به عنوان یکی از زیباترین خنده های دنیا معرفی کرد! - این رفتار معصومه ابتکار در حالی است که او بارها طی هفته های اخیر به موضوعاتی با محوریت «سگ» پرداخته است، در صورتی که موضوعات مهمتر و کلانی مانند وضعیت آلودگی کلانشهرهای کشور از جمله تهران و خوزستان مطرح است و به معضلی ادامه دار تبدیل شده است اما هنوز اقدام موثری برای رفع این موارد ارائه نشده است ...
 • استقلال بدون کاپیتان در فینال لیگ/ پرسپولیس بدون هوادار به دنبال بردبه گزارش خبرگزاری فارس ، 4 دیدار پایانی هفته بیست و چهارم لیگ برتر روز یکشنبه برگزار می شود. - این اولین حضور رسمی استقلال و پرسپولیس در میدان در سال 95 است. استقلالی ها برای تثبیت صدرنشینی و پرسپولیس برای کاهش فاصله امتیازی اش با صدر تلاش می کنند. - نگاهی به این دیدارها می اندازیم: - پدیده- استقلال اهواز؛ صعود مشهدی ها؟ - پدیده 6 هفته است که شکست نخورده و در این بازی می خواهد با یک برد خانگی رتبه اش را در رده دهم تثبیت کند و شانس صعود دو پله ای و رسیدن به پله نهم را در این هفته در جدول لیگ ...
 • پر آب شدن روخانه پس از سال ها + فیلمبه گزارش گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ رودخانه واقع در روستای باباکمال شهرستان تویسرکان پس از سال ها رنگ آب را به خود دید. منبع:مهدی صفایی-تویسرکان(روستای باباکمال) لینک مستقیم دانلود برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید. برای ارسال سوژه های خود اینجا کلیک کنید. انتهای پیام/
 • پر آب شدن روخانه پس از سال ها + فیلمبه گزارش گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ رودخانه واقع در روستای باباکمال شهرستان تویسرکان پس از سال ها رنگ آب را به خود دید. منبع:مهدی صفایی-تویسرکان(روستای باباکمال) لینک مستقیم دانلود برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید. برای ارسال سوژه های خود اینجا کلیک کنید. انتهای پیام/
 • پر آب شدن روخانه پس از سال ها + فیلمبه گزارش گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ رودخانه واقع در روستای باباکمال شهرستان تویسرکان پس از سال ها رنگ آب را به خود دید. منبع:مهدی صفایی-تویسرکان(روستای باباکمال) لینک مستقیم دانلود برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید. برای ارسال سوژه های خود اینجا کلیک کنید. انتهای پیام/
 • تورم و رکود، میراث پوپولیسم اقتصادیاز این دست کشورها نمونه های فراوانی را می توان سراغ گرفت. از چپ گرایان اروپایی در یونان و اسپانیا تا برخی کشورهای آسیایی و نیز دولت هایی در امریکای لاتین، همگی در یک نکته اشتراک نظر دارند: توسل به راهکارهای پوپولیستی در اقتصاد با شعار عدالت اقتصادی و رفاه اجتماعی تازه ترین نمونه از این دست سیاست ها، آماری است که از نرخ تورم در ونزوئلا پایتخت پوپولیسم اقتصادی جهان منتشر شده است. مادورو رئیس جمهور، بحران ایجاد شده در این کشور و افزایش تورمی که بنا به گفته کارشناسان به 300 درصد هم رسیده است را ...
 • احمدی: روند آهسته تدوین و اجرای مصوبات، آسیب بخش فرهنگی ورزش کشور استمعاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان با بیان این که باید با سرعت به سمتی برویم که بتوانیم با اجرای مصوبات، خلاءهای موجود در بخش فرهنگی ورزش را پر کنیم، گفت: یکی از آسیب های جدی ما روند کُند و آهسته به ثمر نشاندن مصوباتی است که به آن نیاز داریم. - به گزارش ایسنا، هفتمین نشست اعضای کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی، مصوبه 637 شورای عالی انقلاب فرهنگی، صبح چهارشنبه 29 مهرماه، با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد ...
 • شماری از ساکنان زوریخ انفجارهای آنکارا را محکوم کردندتهران/ خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی 1394/07/19 حدود هزار نفر از ساکنان شهر زوریخ سوئیس روز شنبه با برپایی تظاهراتی همبستگی خود را با خانواده های قربانیان دو انفجار آنکارا اعلام کردند. پلیس زوریخ با انتشار بیانیه ای اعلام کرد پس از انفجارهای آنکارا حدود هزار نفر در زوریخ گردهم آمدند و تظاهراتی مسالمت آمیز برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از زوریخ، تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی توقف ترور دولتی در ترکیه را خواستار شدند. 154/146
 • آپارتمان های زیر 150 میلیون تومان در تهران +جدولبه گزارش نامه نیوز ، با داشتن سرمایه 150 میلیون تومان برای خرید خانه در مناطق مختلف شهر تهران می توان آپارتمان 30 تا 70 متری خریداری کرد که با توجه به موقعیت مکانی و عمربنا قیمت آن تعیین می شود. قیمت آپارتمان ها با توجه به جدول زیر در تهران از متری 2 میلیون در منطقه مهرآباد جنوبی شروع و تا متری 3 میلیون و 833 هزار تومان در منطقه گلبرگ ادامه دارد. قیمت انواع آپارتمان در مناطق مختلف تهران به شرح جدول زیر است:
 • اتمام پروژه بند سنگ و سیمان روستای قارلوق ساوهسهراب پاژنامه در گفت وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار داشت: پروژه بند سنگ و سیمان قارلوق با اعتبار 490 میلیون ریال اجرا و به اتمام رسید. - وی تصریح کرد: همچنین پروژه بند خاکی بیوران نیز با اعتبار یک میلیارد ریال اجرا و به پایان رسید. - رئیس اداره منابع طبیعی ساوه بیان داشت: این پروژه ها به منظور کنترل سیلاب و جمع آوری هرزآب ها به اجرا در آمده اند. - پاژنامه با اشاره به پروژه بوته کاری طرح بیابان زدایی طراز ناهید ...
 • تیم فوتبال شاهین کیش به بخش خصوصی واگذار شدشاهین فخیم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال شاهین کیش بیان داشت: تیم فوتبال شاهین با مربیگری ناصر فریاد شیران وکادرمجرب طی 48 ساعت آینده در جزیره کیش مستقر می شوند. - فخیم اظهار داشت: هدف خدمت به فوتبال جزیره کیش است و تمام تلاش خود را برای سرافرازی تیم فوتبال کیش انجام می دهیم. انتظار داریم پیشکسوتان فوتبال جزیره تیم را یاری کنند. - وی افزود: برای تقویت تیم فوتبال شاهین کیش و بکار گیری نوجوانان و جوانان با استعداد و انگیزه بالا در استان هرمزگان به ویژه کیش از مربی ...
 • شرح تشکیل کمیسیون برجام و خلف وعده وعده برخی نمایندگانبه گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از ایلنا؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در توضیح اظهارات رییس مجلس مبنی بر اینکه «عده ای از نمایندگان درجریان بررسی برجام وفای به عهد نکردند» اظهار داشت: در جریان تشکیل کمیسیون ویژه ما در فراکسیون رهروان ولایت توافق لیستی انجام داده بودیم و قرار بود به لیستی که ازسوی دو فراکسیون رهروان و اصولگرایان تعیین شده، رای بدهیم ولی من و تعدادی از اعضای فراکسیون رهروان با توجه به سابقه فراکسیون اصولگرایان با این تصمیم مخالف بودیم ...
 • الاقصی / مجروح شدن دو فلسطینی در روستای تقوع در شرق بیت لحمتهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی 1394/07/26 شبکه الاقصی از مجروح شدن دو فلسطینی در روستای تقوع در شرق بیت لحم ، خبر داد .
 • حماس اظهارات نتانیاهو درباره مفتی قدس را محکوم کردبه گزارش مشرق و به نقل از خبرگزاری آناتولی، سامی ابو زهری سخنگوی حماس گفت: جنبش حماس این اتهام نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر تحریک هیتلر توسط حاج امین الحسینی مفتی قدس به یهودی سوزی را محکوم و رد می کند. - وی افزود: تناقض در روایت رژیم صهیونیستی از یهودی سوزی باعث ایجاد تردید در ماهیت ادعاهای این رژیم در مورد چنین حادثه ای می شود. - نتانیاهو روز سه شنبه در هفتاد و سومین کنفرانس صهیونیزم در قدس اشغالی مدعی شد که هیتلر نمی خواست یهودیان را بکشد و می خواست آنها را اخراج کند ولی حاج امین الحسینی ...
 • نتانیاهو تهدید کرد که دولت را منحل می کندنخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به انتقادات وزرا و هم پیمانان تندرویش تهدید کرد، در صورتیکه انتقادهای خود را در خصوص اوضاع قدس و کرانه باختری ادامه دهند، دولت را منحل خواهد کرد. - به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، گفت: تکرار اظهارات و اتهامات علیه من درخصوص جنگ غزه و وقایع قدس و کرانه باختری موجب انحلال دولت خواهد شد ...
 • دیدار مجدد نمایندگان ایرباس با مسئولان وزارت راه/ تلاش فرانسه برای فروش هواپیما به ایران ادامه داردبه گزارش بولتن نیوز ، امروز هیأتی متشکل از نمایندگان و مقامات کمپانی سازنده هواپیما ایرباس، در راستای تکمیل مذاکرات خود با ایران برای فروش هواپیماها ، با مسئولان وزارت راه و شهرسازی دیدار می کنند. - بنابراین گزارش در پیش قراردادی که سال گذشته و پس از برجام به امضاء رسید، مقرر شد ایران ایر تعداد 118 فروند هواپیما از کمپانی ایرباس خریداری کند. - در این پیش قرارداد مقرر شد 118 فروند انواع هواپیمای ایرباس شامل 45 فروند ایرباس 321 و 320، 45 فروند ایرباس 330 ...
 • کشف 8دستگاه مخابراتی پیشرفته از داعشبه گزارش پایگاه خبری السومریه نیوز، ستاد اطلاع رسانی جنگ عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که پلیس فدرال این کشور امروز (چهارشنبه) توانست 8 دستگاه پیشرفته مخابراتی حاوی اطلاعات مهم از گروه تروریستی داعش و دوربین های پیشرفته به همراه لوح های فشرده حاوی اطلاعات مهم از داعش را در عملیات پاکسازی منطقه البرکه و پالایشگاه نفت بیجی در 40 کیلومتری تکریت، به دست آورد. - دستگاههای به دست آمده از داعش حاوی اطلاعات درباره شمار تروریست های داعش و تحرکات آنها در منطقه است ...
 • در مراسم تحویل سال جدید، شهدا و امام شهدا را از یاد نبریمقاسم صادقی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در حاجی آباد با اشاره به فرارسیدن ایام نوروز اظهار داشت: در لحظه تحویل سال با یاد شهدا و امام شهدا سال را آغاز کنیم و ولی نعمتان را از یاد نبریم و یادآور شویم که امروز هرچه داریم از برکت نام مقدس شهیدان و خمینی کبیر (ره) است. - وی افزود: شهدا فرشتگانی بودند که خرمن افکار پلید دشمنان را آتش باران کردند و آغاز کردن سال نو با یاد شهدا و امام شهدا باز کردن دروازه معنویت و خوبی ها و ترویج باورهای آسمانی است ...
 • تخصیص بیش از 9 میلیارد ریال اعتبار به پروژه های عمران شهری ماسالبه گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ماسال، محمود قاسم نژاد، فرماندار ماسال صبح امروز(30آذر) در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر ماسال با بیان اینکه در کمیته برنامه ریزی سال جاری مبلغ 9 میلیارد و 100 میلیون ریال به شهرداری ماسال اختصاص داده شده است، افزود: تخصیص این میزان اعتبار به شهرداری در سطح شهرستان بی سابقه بوده است که البته این نشان از میزان اهمیت و توجه کمیته برنامه ریزی به امکانات مورد نیاز حوزه شهری است ...
 • بانوان سانداکار فینالیست شدند/ عباسی از گردونه رقابت ها حذف شدبه گزارش خبرگزاری فارس ، عصر امروز(سه شنبه) و در ادامه رقابت های ووشوی قهرمانی جهان در اندونزی، صدیقه دریایی، شهربانو منصوریان و مریم هاشمی جواز حضور در دیدار فینال رقابت های بخش ساندای بانوان را کسب کردند. - در مرحله نیمه نهایی وزن 60 کیلوگرم، صدیقه دریایی برابر تان گوین از ویتنام قرار گرفت و در 2 راند متوالی پیروز شد تا راهی فینال شود. وی در دیدار نهایی عصر چهارشنبه به مصاف مریا مانالو از کشور میزبان می رود. - دریایی پیش از این و پس از استراحت در دور نخست، سانداکاری از پرو را شکست داده بود ...
 • حسین مسافرآستانه مشاور رییس سازمان سینمایی شدبه گزارش خبرگزاری مهر ، در حکم حسین مسافر آستانه آمده است: «هنرمند گرامی، جناب آقای حسین مسافر آستانه، نظر به سوابق ارزشمند هنری و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم، به سمت مشاور رییس سازمان سینمایی منصوب می شوید. تعهد و دلبستگی شما به اعتلای فرهنگ و هنر نوید بخش دوره تازه ای از تلاش هایتان برای پیشبرد اهداف سینمایی دولت تدبیر و امید خواهد بود. تلاش های ارزنده شما را در موسسه رسانه های تصویری ارج می نهم و موفقیت های روز افزونتان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
 • دستورات تاکتیکی نکونام قبل از شروع نیمه دومبه گزارش خبرگزاری فارس ، جواد نکونام قبل از شروع نیمه دوم بازیکنان را دور خود جمع کرد و دستورات تاکتیکی به آنها می داد و پس از آن بازیکنان حلقه اتحاد در میانه میدان زدند. - *تیم فوتبال صبا در نیمه دوم با چند دقیقه تأخیر وارد میدان شد. - *امیرحسین صادقی قبل از ورود به میدان با هاشم بیک زاده که روی سکوها نشسته و مصدوم است از کنار زمین خوش و بش کرد. - *حمید مطهری مربی سایپا قبل از شروع نیمه دوم چند دقیقه ای با داور چهارم مسابقه صحبت کرد ...
 • جدال خوزستانی ها برای تصاحب صدر جدولبه گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، هفته چهارم لیگ دسته دوم فوتبال کشور روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شهرهای مختلف پیگیری می شود که نمایندگان خوزستان نیز برای کسب رتبه های بالاتر جدول به مصاف رقبای خود می روند. - در همین چارچوب، عصر چهارشنبه ابتدا از گروه نخست این رقابت ها، کارون اهواز در ورزشگاه خانگی خود میزبان شهرداری بندرعباس خواهد بود. - کارون در سه بازی گذشته خود یک پیروزی و دو شکست را تجربه کرده است ...
 • تجاوز دسته جمعی به دختران در قزوین10نفر که سه نفرشان مسلح بوده اند، جنایتی مانند آنچه چند سال پیش در خمینی شهر اصفهان روی داد را در قزوین و در مورد دختران جوان در یک جنگل مرتکب شدند. - متهمان این پرونده به گروه هایی که برای تفریح به مناطق باراجین و جاده زرشک در شمال قزوین رفته بودند، حمله و به دخترهای این گروه تجاوز کرده بودند. - اگرچه تا امروز خبر این جنایت به هیچ عنوان رسانه ای نشده و از سوی مسئولان قزوین مسکوت مانده بود، گفته می شود به احتمال زیاد برای متهمان این پرونده که یک ماه پیش دستگیر شده اند ...
 • هفته 9 سری A؛ پیروزی میلان در اولین حضور دروازه بان 16 ساله اشورزش فوتبال - همشهری آنلاین: - میلان این هفته با حضور گلر نوجوان خود به یک پیروزی مقابل ساسولو دست یافت. - سری A یک صدرنشین جدید پیدا کرد: رم با پیروزی در مهم ترین بازی هفته مقابل فیورنتینا، صدر جدول را از این تیم گرفت. - این هفته لاتزیو به مصاف تورینو رفت و بدون زحمت این تیم را از پیش رو برداشت. و ناپولی با تک گل دقیقه 50 یار آرژانتینی خود، هیگواین برابر کیه وو به برتری رسید. - نتایج بازی های این هفته بدین قرار است ...
 • جدیدترین خبرهای از پروژه سینمایی «مرد مور چه ای 2»/«پیتون رید» در حال مذاکره برای بازگشت به پشت دوربینبه گزارش خبرنگار سینمایی فارس، کمپانی مارول این روزها برای ساخت قسمت دوم از فیلم سینمایی «مرد مورچه ای»، در حال مذاکره با افراد مختلف است که در این میان خبرها حاکی از آن است که «پیتون رید» که قسمت اول این فیلم را کارگردانی کرده به احتمال زیاد قسمت دوم فیلم را کارگردانی خواهد کرد. - «پیتون رید» با چند دهه فعالیت در عرصه سینمای هالیوود، فیلم هایی چون «مرگ بر عشق» (2003) و «مرد بله گو» (2008) را در کارنامه کاری خود دارد ...
آخرین مطالب
 • 11 منطقه دیگر در سوریه به عملیات آشتی پیوستندمرکز هماهنگ کننده تلاشهای آشتی میان سوری ها در حمیمیم از پیوستن یازده منطقه دیگر در سوریه به روند آشتی خبر داد. به گزارش مهر به نقل از روسیاالیوم، مرکز روسی هماهنگ کننده تلاش های آشتی و مصالحه میان طرفهای درگیر در سوریه اعلام کرد: تعداد مناطق مشمول آشتی در سوریه به 775 منطقه رسیده است. این مرکز که در پایگاه حمیمیم در حومه لاذقیه در شمال غرب سوریه واقع شده است، بیان کرد: 11 منطقه در استانهای حماه و لاذقیه به روند آشتی طی 24 ساعت گذشته ملحق شده اند ...
 • لوگوی پیراهن های تیم ملی جوانان هم پنهان شد!پوشاندن لوگوی شرکت جیووا روی لباس تیم های ملی چالشی جدید است که فدراسیون فوتبال با آن مواجه شده و حالا تیم جوانان مجبور شده لوگوی پیراهن های خود را بپوشاند. به گزارش تابناک ورزشی، فدراسیون فوتبال در سال جاری حسابی درگیر تورنمنت ها مختلف بوده و هست. جام جهانی فوتسال، انتخابی جام جهانی 2018 روسیه، مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا و... فدراسیون فوتبال را با چالش بزرگی روبه رو کرد. چالش البسه بازیکنان و کادرفنی که باعث شد حاشیه های زیادی هم به وجود بیاید. ...
 • نام سید جلال در کنار رونالدو، اینیستا،پوگبا و لواندوفسکی!مدافع باتجربه تیم ملی فوتبال کشورمان مزد عملکرد خوبش در دیدارهای اخیر این تیم را با قرار گرفتن در تیم منتخب مرحله انتخابی جام جهانی 2018 گرفت. به گزارش تابناک ورزشی، همین روز گذشته بود که پیرامون عملکرد سید جلال حسینی در تیم ملی و همچنین گل نخوردن تیم ملی با وی گزارشی کامل در رسانه های مختلف کشور به چاپ رسید. حالا در فاصله کمتر از 24 ساعت افتخاری بزرگ نصیب مدافع قلدر تیم ملی شد و نام این بازیکن در فهرست مردان منتخب مجله مطرح فرانسوی قرار گرفت. ...
 • بحران اقتصادی چیست؟؟بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می دهند ...
 • اعلام اسامی محرومان هفته هشتمکمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، محرومان هفته هشتم لیگ برتر را اعلام کرد. به گزارش تابناک ورزشی، اسامی محرومان هفته هشتم به شرح زیر است: عزت اله پورغاز – استقلال خوزستان آندرانیک تیموریان – یوسف بخشی زاده (مربی) انضباطی - ماشین سازی تبریز هادی محمدی – تراکتورسازی تبریز موسی ترائوره – سیاه جامگان مشهد حمید مطهری (مربی) – پیکان تهران آرمن گل بوداغیان (مربی) – پدیده مشهد
 • شهرداری تهران آماده همکاری با کانون پرورش فکری استبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، محمدعلی قندهاری نیا در جریان بازدید از مرکز فرهنگی هنری شماره 17 کانون تهران با مدیرکل کانون استان گفت وگو کرد و از آمادگی این سازمان برای همکاری مشترک در زمینه های فرهنگی اجتماعی با کانون خبر داد. وی در این زمینه گفت: همکاری کانون و شهرداری می تواند به توسعه فعالیت های متناسب کودک و نوجوان که تاثیر روانی و بازدهی بیشتری برای مخاطبان در مدت زمان طولانی دارد بیانجامد. ...
 • شهاب حسینی به آمریکا مهاجرت می کند؟به گزارش بولتن نیوز ، تسهیلاتی که بعد از روی کار آمدن باراک اوباما در صدور گرین کارت برای آن دسته از سینماگران ایرانی که نامزد یا برنده جایزه از جشنواره فجر شدند، به وجود آمد سبب ساز آن شد که در سالهای گذشته کم نباشند سینماگرانی از ایران که به تنهایی یا به همراه خانواده شان اقامت آمریکا را دریافت کنند. جالب است که این سینماگران عشق ینگه دنیا که از کارگردان گرفته تا تهیه کننده و بازیگر و حتی دبیر برخی جشنواره های وطنی را شامل می شوند و برخی از آنها نیز چهره های صاحب نفوذ در صنف خانه سینما ...
 • لباس پیشنهادی جناب خان برای المپیک +عکسبه گزارش افکارنیوز ، پس از مراسم رونمایی از لباس کاروان ایران در المپیک 2016 برزیل، انتقادات فراوانی به رنگ و مدل طراحی لباس ها شد، که در نهایت مسئولان رای به تغییر این لباس ها دادند. در این میان جناب خان نیز در برنامه خندوانه پیشنهاد خودش را برای پیراهن کاروان ایران در المپیک ارائه کرد.
 • آپارتمان های زیر 150 میلیون تومان در تهران +جدولبه گزارش نامه نیوز ، با داشتن سرمایه 150 میلیون تومان برای خرید خانه در مناطق مختلف شهر تهران می توان آپارتمان 30 تا 70 متری خریداری کرد که با توجه به موقعیت مکانی و عمربنا قیمت آن تعیین می شود. قیمت آپارتمان ها با توجه به جدول زیر در تهران از متری 2 میلیون در منطقه مهرآباد جنوبی شروع و تا متری 3 میلیون و 833 هزار تومان در منطقه گلبرگ ادامه دارد. قیمت انواع آپارتمان در مناطق مختلف تهران به شرح جدول زیر است:
 • اعزام 17 هزار و 500 دانشجو به عتبات عالیاتبه گزارش ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا فقیهی در همایش قبل از سفر عتبات دانشگاهیان استان مازندران گفت: امسال 93 هزار نفر برای پانزدهمین دور سفر به عتبات ثبت نام کردند که در نهایت تلاش توانستیم برای 17 هزار و 500 نفر مقدمات سفر را مهیا کنیم. وی با اشاره به ضرورت شناخت و معرفت نسبت به امام حسین(ع) اظهار کرد: امام حسین(ع) هر چه داشت در راه خدا تقدیم کرد و این سبب که زیارت امام حسین(ع) ثواب زیادی دارد. ...
 • تهدید های بهداشت روانهمگان به اهمیت سلامت روانی واقفند و به آن اعتراف دارند و به طور شهودی، عوامل موثر بر آن را می شناسند. با این حال، بی مناسبت نیست به مقوله سلامت روانی از نمایی دیگر بنگریم: تنش ها و رابطه آن با سلامت روانی. به طور کلی، فشار روانی هر عامل یا محرکی است که در افراد ایجاد تنش یا پریشانی می کند، آنها را به ارزیابی موقعیت و شرایط وامی دارد و در نهایت، منجر به واکنش فرد می شود. اینکه این محرک ها چه هستند نکته ای مهم است ...
 • جو بایدن: ترامپ از امنیت ملی و طبقه متوسط ، هیچ نمی داندبه نوشته تارنمای تحلیلی خبری 'بیزینس اینسایدر'، معاون باراک اوباما گفت: ترامپ درباره طبقه متوسط هیچ چیزی نمی داند. هیچ چیز. این در حالی است که او تلاش می کند به ما بگوید که به سرنوشت طبقه متوسط توجه می کند. بایدن اظهار داشت: علاوه بر این، تاکنون در تاریخ این ملت هیچ نامزدی نبوده که این قدر از امنیت ملی ما بی اطلاع باشد. او هیچ طرحی ندارد که امنیت ما را افزایش دهد. او با این لفاظی هایش امنیت ما را کاهش خواهد داد. ...
 • کشف 115 کیلوگرم حشیش در گلستانبه گزارش روز پنجشنبه ایرنا از انتظامی گلستان ، سرهنگ علی اکبر جاویدان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با عناصر توزیع مواد مخدر، افزود: یکی از اولویت های مهم پلیس گلستان در سال جاری برخورد با عناصر توزیع مواد مخدر در سطح استان است. وی از دستگیری 3 متهم و توقیف یک دستگاه سواری زانتیا نیز در این زمینه خبر داد و تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند. فرمانده انتظامی گلستان همچنین اظهار کرد ...
 • تجهیز و اشراف اطلاعاتی؛عنصر مهم در موفقیت ماموریت های پلیس استبه گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، این مطلب را سردار اکبر شاهی در آیین رونمایی از سامانه خدمات رسانی به شهروندان عنوان کرد و گفت: یکی از افتخارات پلیس راه آهن جمهوری اسلامی ایران تامین امنیت 13 هزار کیلومتر خطوط ریلی است که با گشت زنی و حضور مستمر ماموران پلیس راه آهن تامین می شود. وی افزود: برابر مصوبات شورای امنیت کشور، پلیس راه آهن مسئول حفاظت از اماکن و تاسیسات راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور است و با زحمات شبانه روزی کارکنان این پلیس ...
 • هرمزگان آماده تبدیل به قطب دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور استبه گزارش خبرنگار ایرنا، عزیزالله تاجیک اسماعیلی چهارشنبه شب در نشست کمیته استانی هیات امنا دانشگاه فرهنگیان هرمزگان اظهار داشت: نمونه این دانشگاه ها، در شمال کشور در بابلسر و در شرق کشور در خراسان رضوی است که هرمزگان در جنوب کشور می تواند به دانشگاه های قطب افزوده شود. وی ادامه داد: در زمینه تدوین رویه ها و برنامه ریزی های علمی، فرهنگی و آموزشی و بازنگری موارد درسی کارهای نتیجه بخشی در دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. ...
 • علائم و درمان گرمازدگیبا شروع فصل تابستان، بیماری های مرتبط با فصل گرما افزایش می یابد و یکی از مهمترین این بیماری ها، گرمازدگی است. گرمازدگی، بیماری ناشی از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض حرارت زیاد، نخوردن مایعات به حد کافی و یا وارد شدن بار اضافی بر سیستم کنترل حرارت بدن است که دیگر بدن قادر به خنک کردن خود نیست.از این رو تعریق فراوان موجب اختلال در بدن می شود. گرمازدگی درجات مختلفی دارد و بسته به دمای بدن و میزان اختلالات وابسته به آن می تواند متفاوت باشد ...
 • بازداشت خبرنگاران در ترکیه؛ سرخط روزنامه های لبنان/ 7 مرداد**السفیر: - پیشنهاد تسلیم شدن گروه های مسلح در حلب - کودتای اردوغان: قتل عام روزنامه نگاری در ترکیه - فساد در لبنان، کوتاه ترین راه برای رسیدن به قدرت **الاخبار - حلب پیچ بزرگ؛ اسد: بخشش همچنان به قوت خود باقی است - بحرین: ادامه اتهام زنی منامه به شیخ قاسم؛ محاکمه به اتهام پولشویی! النهار - بازداشت 47 روزنامه نگار و هشت هزار و 500 سرباز شرکت کننده در کودتا؛ نقشه پاکسازی ارتش ترکیه قبل از 15 ژوییه طراحی شده بود ...
 • کمبود مواد غذایی در باغ وحش ونزوئلا
 • ترس شرکت های هواپیمایی برای عبور از آسمان عراق؛ ایران مسیر جایگزینبه دنبال هشدار
 • 81 درصد از مطالبات گندمکاران گلستانی پرداخت شدبه گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان ، حمیدرضا علی محمدی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون بیش از یک هزار و 350 میلیارد تومان از طلب گندمکاران گلستانی پرداخت شده که برابر با 81 درصد از مطالبات کشاورزان استان است. وی افزود: کشاورزان استان گلستان بیش از یک میلیون و 345 هزار تن گندم به مراکز خرید تحویل داده اند و گلستان با تولید این میزان گندم رتبه دوم کشوری را پس از استان خوزستان دارد. ...
 • رسمی: تمدید قرارداد ماسکرانو با بارسلونابه گزارش
 • بیرانوند گران ترین و محرمی ارزان ترین بازیکنان پرسپولیسبه گزارش بولتن نیوز؛ سایت سازمان لیگ فوتبال کشورمان رقم قرارداد اعضای باشگاه پرسپولیس را اعلام کرد. این در حالی است که رقم برخی از قراردادها از سوی سایت سازمان لیگ تغییر کرد.
 • وزیر اقتصاد دریافت وام های کلان قرض الحسنه برخی مدیران را شفاف سازی کندنادر قاضی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به پرداخت وام های قرض الحسنه کلان به برخی مدیران از سوی مؤسسات مالی و بانک های دولتی گفت:مقام معظم رهبری بر بررسی دریافتی های غیرمتعارف از سوی نهادهای نظارتی و پیگیری بازگشت این اموال به خزانه تاکید کرده اند، بنابراین نهادهای نظارتی علاوه بر حقوق های نامتعارف باید وام های قرض الحسنه کلان که از سوی برخی مدیران دریافت شده را نیز پیگیری کنند. ...
 • سفر قریب الوقوع هیئت دولت به استان قزوین/ کمیته استقبال به زودی تشکیل می شودبه گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، منوچهر حبیبی پیش از ظهر امروز در دومین جلسه هماهنگی سفر کاروان دولت تدبیر و امید به استان قزوین که در سالن جلسات مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: زمان سفر هیئت دولت به استان قزوین مشخص نبوده اما قریب الوقوع است که به همین سبب باید دستگاه ها آمادگی لازم را داشته باشند. وی بیان کرد: به دلایل امنیتی و مسائل مختلف امکان جابه جایی در سفرهای هیئت دولت وجود دارد و این امر نیازمند آمادگی استان در زمینه سفر دولت بوده که باید مورد توجه قرار ...
 • تراکتور 9 میلیاردی/ادینیهو دومین بازیکن گران قیمت لیگ/خلعتبری گران قیمت ترین بازیکن گسترش/ماشین هم با مانوئل فرناندز میلیاردی شدتراکتور سازی تراکتورسازی در فصل 96-95 برای بازیکنان خود 9620500000 هزینه کرده است. یعنی 9 میلیارد و ششصد و بیست میلیون و پانصدهزارتومان. البته باید توجه داشته باشیم که نفراتی چون محمدرضا اخباری، سروش رفیعی، هادی محمدی و مهدی شریفی سرباز هستند و تراکتور در طول سال به آن ها مبلغی معادل حقوق سربازی می دهد یعنی 1 میلیون و نیم در طول سال. با توجه به خریدهای تیمها در نیم فصل، قطعا مبلغ هزینه شده برای بازیکنان تراکتورسازی در طول فصل بیش از این ها خواهد شد. گسترش فولاد ...
 • کمپین نه به اعتیاد دراکولایی هابه گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فیلم دراکولا ، آخرین ساخته رضا عطاران، این روزها در سینماهای تهران و شهرستان ها اکران عمومی شده است. عوامل این فیلم سینمایی با توجه به مضمون این اثر، کمپینی را برای مبارزه با اعتیاد با عنوان نه به اعتیاد راه اندازی کرده اند. این کمپین با شعارهای همچون ترک کنیم تا ترکمان نکنند و کمتر عادت کنیم، بیشتر زندگی کنیم کار خود را به تازگی در فضای مجازی آغاز کرده است ...
 • طلب بیش از 9 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت از دو سازمان بیمه گربه گزارش نامه نیوز، دکتر ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت درباره تأخیر بیمه های درمانی در پرداخت مطالبات بیمارستان ها و مراکز درمانی، گفت: تاخیر بیمه ها یکی از موضوعات مهمی است که عملکرد بیمارستان های وزارت بهداشت را تحت تاثیر قرار داده است. بر همین اساس پرداخت های وزارت بهداشت به ارائه کنندگان خدمات سلامت از جمله پرستاران، پیراپزشکان، پزشکان و همچنین پرداخت ها به شرکت های دارویی و تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی تحت تأثیر جدی قرار گرفته است ...
 • بررسی میزان برخورداری کتابهای دین و زندگی مقطع دبیرستان از مؤلفه های روش تربیت الگویی در اسلامچکیده - هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتابهای دین و زندگی مقطع دبیرستان از لحاظ میزان توجه به مؤلفه های روش تربیت الگویی (الگودهی، الگوپردازی و الگوزدایی) در اسلام است. پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد و طرح پژوهش غیر پیدایشی بود که در آن ضمن تعیین بسامد هر کدام از واحدهای تحلیل (قرائت و متن) به توصیف داده های اولیه پژوهش پرداخته شد. تحلیل یافته ها نشان داد در هر سه پایه در مؤلفه الگودهی، بیان شخصیت پیامبر و ائمه بیشترین واحدهای مشمول را داشتند ...
 • از جیب برای استقلال هزینه می کردیم/ تا «عابربانک» کنار پرسپولیس است، جای نگرانی وجود ندارد!امیر عرب در گفت وگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، در مورد وضعیت تیم ملی فوتبال دانشجویان اظهار داشت: خدا را شکر بچه های تیم ما از نظر آمادگی بدنی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. یکی از چهار تیم حاضر در تورنمنت شهدای مدافع حرم بودیم و با افتخار در این رقابت ها شرکت کردیم. در حال حاضر خود ر ابرای مسابقات آسیایی آماده می کنیم که شهریور برگزار می شود. - وی ادامه داد: حضور در تورنمنت دانشگاهی در کره جنوبی و برگزاری اردویی تدارکاتی در اصفهان از دیگر برنامه های آماده سازی ما محسوب می شوند ...
 • قلع و قمع 14 هزار هکتار از باغ های لیموترش در جنوب کشوربه گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان ، رئیس این سازمان با اشاره به اینکه آفت جاروئک لیموترش نسل لیموترش و مرکبات را در جنوب کشور به طور جدی تهدید می کند، گفت: برای کنترل این آفت که حشره زنجیره آن را منتقل می کند به ناچار درختان 14 هزار هکتار از باغ های آلوده را قطع کردیم. - محمدعلی باغستانی میبدی افزود: آفت جاروئک لیموترش از 20 نوع آفت کلیدی است که از راه های غیررسمی و غیر قرنطینه ای وارد کشور شده و خسارات سنگینی را به باغ های مرکبات زده است ...